XXXI Niedziela zwykła

XXXI Niedziela zwykła
30 października 2016r.

Na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii Łukaszowej, znajdziemy wiele fragmentów, które mówią, że Bóg poszukuje człowieka, pragnie jego szczęścizacheusza, jego zbawienia. Biblia podkreśla jednocześnie, że gdy człowiek spotka Boga, zmienia się całkowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest dobrym tego przykładem. Pozwólmy zatem odnaleźć się Bogu, miejmy głębokie pragnienie spotkania z Nim. Doskonałą okazją do tego jest modlitwa różańcowa. Jeszcze dziś i jutro spotkamy się na nabożeństwach różańcowych. Dziś o godz. 16.00.
W poniedziałek o godz. 17.00.

Modlitwę różańcową odmawiajmy w kolejne dni, tygodniimages-1e i miesiące roku. Niech ona towarzyszy naszej codzienności. Do tego zachęca nas w pięknych słowach Sługa Boży kard. August Hlond:

„Nie tylko w miesiącu październiku odmawiajmy różaniec, ale ten pobożny zwyczaj przeniesie się na miesiąc następny i wszystkie miesiące roku. Niech ta modlitwa stanie się naszym ulubionym zajęciem, niech rozbrzmiewa w kościołach, kaplicach, i owszem, niech jej szept słyszany będzie w domach rodzinnych i warsztatach pracy”.

We wtorek, 1 listopada, będziemy obchodzić

obraz2W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenimages-2ie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. W tę uroczystość będziemy sprawować Eucharystię o godz. 9.00, 10.30 i 12.00. Nie będzie mszy św. o godz. 16.00. Po sumie o godz. 12.00 wyruszy z kościoła procesja na cmentarz połączona z błogosławieństwem grobów naszych bliskich i modlitwy za zmarłych. W czasie procesji będą czytane wypominki jednorazowe za zmarłych.

W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Wobraz1 tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Na mocy specjalnego papieskiego przywileju każdy kapłan może sprawować trzy Msze Święte pod specjalnymi warunkami. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.

Na tej mszy św. o 17.00 będziemy szczególnie modlić się za zmarłych w ostatnim roku czyli od 1 listopada 2015 do 1 listopadaobraz3 2016r. i w czasie tej mszy św. rodzina zmarłego lub zmarłej podczas słownego wspomnienia przyniesie znicz do ołtarza na znak szczególnej pamięci. U p. Kościelnego zamawiamy tzw. ,,podzwonne” za naszych zmarłych.

Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników. Nie wyrzucamy śmieci do lasu.

Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.

DLACZEGO MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH?
Nasza modlitwa za zmarłych skraca im czas pobytu w czyśćcu oraz część kary, która im pozostała. Modlitwą o największej mocy jest Msza św. zamówiona w intencji zmarłego. Jednakże każdy mijający dzień przynosi wiele możliwości pomocy duszom czyśćcowym: ilekroć przyjmujemy sakramenty, zwłaszcza Komunię św., gdy odmawiamy Różaniec, gdy ofiarujemy za zmarłych cierpienia fizyczne oraz różne trudności dnia codziennego. Należy w tym miejscu koniecznie wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, jaką jest odpust.  Wyobrażajmy sobie nieopisaną radość zmarłego, który dzięki naszej modlitwie opuści czyściec i wstąpi do upragnionego nieba. Pomyślmy także o tym, jak wielkiego i cennego przyjaciela w ten sposób zyskujemy. Kogoś, kto dzięki naszej modlitwie jest już w niebie, przy Panu Bogu, może wstawiać się u Niego w naszej intencji! Na tym polega przecież dogmat
o obcowaniu świętych – że zbawieni w niebie mogą wstawiać się za nami w naszych potrzebach. A która dusza bardziej będzie się za nami wstawiać jak nie ta, która przeszła z czyśćca do nieba dzięki naszej modlitwie! Niech więc te dni naszej listopadowej zadumy zachęcą nas do systematycznej modlitwy za zmarłych bliskich naszemu sercu.

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

W czwartek pomódlmy się za zmarłych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy towarzyszyli nam na drogach wiary, przygotowywali i udzielali sakramentów oraz o nowe powołania do służby Bożej; Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.15.00.

W piątek nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa; spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 15.30.

W sobotę różaniec poprowadza KŻR z Mystkówca Kalinówki

W niedzielę pierwszą miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Ofiary zbierane w dniu Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego będą przeznaczone na remont w naszym Kościele. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Możemy zamawiać wypominki i msze św. na następny rok.

Będzie można zamawiać wypominki roczne i jednorazowe przy cmentarzu.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy P. Cezaremu Kmiołek za zamontowanie poręczy przy wejściu do kancelarii parafialnej.
Dziękujemy za przewodniczenie w Różańcu: KŻR z poszczególnych wiosek, Rodzinom naszej parafii, dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Komorowa i Pniewa, młodzież gimnazjalnej. Wszystkim przychodzącym na nabożeństwa różańcowe do kościoła.
Na wywóz śmieci z cmentarza ofiary złożyli: Anna i Roman Śliwka z Mystkówca Starego 50 zł, Hanna i Stanisław Kaczyńscy z Wielątek Folwark 50 zł, Wojciech Kisiel z Cieńszy 30 zł, Krystyna i Marian Trzcińscy z Topolnicy 30 zł, Jan Witkowski z Leman 50 zł, Genowefa i Henryk Wyrzykowscy z Cieńszy 30 zł, Elżbieta i Krzysztof Gierek z Topolnicy 30 zł, Henryk Borek i Stanisław Kaczmarczyk z Komorowa po 30 zł, Leokadia i Zdzisław Stępkowscy ze Zdzieborza 30 zł, Jan i Emilia Ambroziak 30 zł, Jerzy Turek z Placusina 30 zł, Janina i Robert Mościńscy z Wypych Starych.

PIELGRZYMKI:
19 listopada organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Łagiewnik. Koszt wyjazdu 80 zł.
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 234.

Nastąpiła zmiana czasu stąd msze św. popołudniowe będą odprawiane od czwartku o godz. 16.00 a kancelaria będzie czynna od godz. 15.00 do 16.00.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 31 października
7.30 1. Za † Henryka Ciskowskiego w 3 rocznicę śmierci, Franciszka i Aleksandre                              Ciskowskich, Jadwigę i Piotra Skwarskich, Natalię i Jerzego Kamińskich.                                2. Za † Bożena Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Czesława Rosińskiego i teściów Aleksandrę i Władysława Rosińskich in.                         Krystyny Rosińskiej.                                                                                                                     2. Za † Wacława Wróbel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Stanisława, Mariannę i Czesława Zajdów, siostry: Stefanię Ciuba i Genowefę                 Śliwkę.

Wtorek 1 listopada
9.00 Za † Zofię i Józefa Sobolewskich, Jana dziadków Sobolewskich, Tadeusza i rodzinę              Łojków.
10.30 Za † Jadwigę Kaczmarczyk intencja syna Marka z rodziną.
12.00 Msza św. za wstawiennictwem Wszystkich Świętych w int. parafian.

Środa 2 listopada
9.00 1. Za † Piotra Kowalczyka, Mariannę i Stanisława Lewandowskich.                                           2. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 1. Za † zmarłe członkinie KŻR z Pniewa Kolonii.                                                                           2. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † ks. prałata Jana Murziaka.                                                                                                   2. Za † ks. prałata Stanisława Borka w 45 rocznicę śmierci i jego rodziców Jana i                       Wiktorię Borek.

Czwartek 3 listopada
16.00 1. Za † Romana Jarosika intencja rodziny Szczerbów.                                                                  2. Za † Adama i Katarzynę Borków intencja córki.                                                                        3. Za † Zygmunta Milczarczyka w 1 rocznicę śmierci.

Piątek 4 listopada
7.30 1. Za † Rafała Światkowskiego w 14 r. śmierci, zmarłych z rodziny Światkowskich i                    Sieńkowskich.                                                                                                                              2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Stanisława Ciok z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Stanisława Sobolewskiego w 7 rocznicę śmierci, intencja żony.                                     2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego od rodziny Stelmach zamiast kwiatów.                              3. Za † Stanisława Mróz w 13 rocznicę śmierci, Ewę i Józefa Mróz, Aleksandrę i Jana                Zajda.

Sobota 5 listopada
9.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla KŻR z                            Mystkówca Kalinówki.                                                                                                                   2. Za † siostrę Bronisławę Och szarytkę intencja rodziny Matuszewskich.                              3. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Józefa i Genowefę Twardowskich, bratanków Mariusza i Radosława                              Twardowskich.                                                                                                                                 2. Za † Stanisława Krawczyka w 18 rocznicę śmierci intencja żony.                                           3. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 6 listopada
9.00 Za † Jana Turka i zmarłych z rodziny Turków intencja syna.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Stanisława Liśkiewicza i Kazimierza Wiśniewskiego.                                                       2. Za † Zdzisława Nożykowskiego, Aleksandrę i Stanisława Śliwka.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.