XXXII Niedziela zwykła

XXXII Niedziela Zwykła
8 listopada 2015

    Dziś – trzydziesta druga niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, obchodzony w drugą niedzielę listopada od 2009 roku, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Słowo Boże tej niedzieli każe nam patrzeć na bliźnich i ich czyny oczyma Chrystusa, który bezbłędnie ocenia intencje i motywy działania każdego człowieka oraz jego możliwości. Swoimi modlitwami i ofiarami finansowymi pospieszmy w tym roku z pomocą wyznawcom Chrystusa prześladowanym za wiarę w Syrii.

   Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu czyli papieża. Przy tej okazji pomyślmy o nimages (1)aszym posłuszeństwie nauczani
u papieskiemu i o naszej modlitwie w intencji widzialnej głowy Kościoła.

  W środę, 11 listopada, w naszej ojczyźnie będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jak zapewne pamiętamy, zostało ono ustanowione dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 19Obraz218 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Przywrócono je w 1989 roku po przemianach ustrojowych naszej ojczyzny. Jest to niewątpliwie ważna data, dlatego pamiętajmy, aby w tym dniu jako osoby wierzące uczestniczyć również we Mszy św., by modlić się o rozwój i pomyślność naszego kraju.

Msza Święta
w intencji naszej Ojczyzny o godz. 9.00

Po Mszy św. program patriotyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkól w Pniewie. Po mszy św. uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku pomordowanych. Pozostałe Msze św. o godz. 11.00 i 16.00. Wywieśmy w tym dniu flagi narodowe.

PODZIĘKOWANIE:
Na wywóz śmieci ofiary złożyli: Edward Kmiołek z Wólki Przekory 30 zł. Rodzina Mielczarczyków z Gładczyna Rządowego 50 zł. Jadwiga Kamieniecka z Wypych Nowych 50 zł. Michał Wilczyński z Gładczyna Szlacheckiego 30 zł. Krystyna Kozon z Drwał 30 zł. Paweł Nowosielski z Wielątek Folwark 30 zł. Jan Pikora z Komorowa 30 zł. Jadwiga Skwarska z Suwina 30 zł.
Na wycięcie drzew P. Krystyna Sośnicka z Gładczyna Rządowego 150 zł.
Bóg zapłać za ofiary na wycinkę drzew i wywóz śmieci z cmentarza.

Wywóz śmieci z cmentarza kosztował nas 8.000 zł (osiem tysięcy).

SPOTKANIA:
Dziś po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci, które mają przystąpić do Pierwszej Komunii Św. i ich rodziców.
Są kalendarze rolnicze po 27 zł. Można je nabyć przy wyjściu z kościoła.

VII DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

Syria to jedno z najcenniejszych miejsc dla chrześcijaństwa. Jesteśmy tam obecni niemal od samego początku powstania chrześcijaństwa. To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jednpobranea z największych wspólnot chrześcijańskich.
Dziś Syria to miejsce prawdziwego dramatu chrześcijan. Na kanwie tzw. Arabskiej Wiosny, nazywanej przez katolickich biskupów Chrześcijańską Zima bądź Morderczą Ekonomią dokonuje się tam krwawe prześladowanie chrześcijan i wszystkich, którzy nie zgadzają się na kalifat. Od stycznia 2011 roku, kiedy rozpoczęły się protesty przeciwko rządowi, które z biegiem czasu przerodziły się w wojnę domową nadal nie widać końca tego konfliktu. Całą sytuację skomplikowało tzw. Państwo Islamskie, które w czerwcu 2014 roku zajęło cześć terytorium Syrii i Iraku. Dziś widzimy, że to co dokonało się w Iraku w roku 2003 i wybuchy SYRIA islam 92,8% chrześcijaństwo 5,2% brak wyznania 2% Religie 20,9 mln 4 Dane pochodzą z „Wolność religijna na świecie. Raport 2014” 5 Arabskiej Wiosny w kolejnych państwach arabskich, doprowadziło do wyzwolenia się radykalnych ugrupowań wojującego islamu – terroryzmu, który zagraża nie tylko mniejszościom religijnym w tamtych krajach, ale również porządkowi na całym świecie.
Arcybiskup Damaszku, Samir Nassar, przekazał Pomocy Kościołowi w Potrzebie bilans dotychczasowych działań wojennych w Syrii. Oto on:

*4 z 5 Syryjczyków żyje poniżej granicy ubóstwa.
*Liczba uchodźców wewnątrz Syrii, jak i poza to 12 mln.
*5,6 mln dzieci zostało dotknięte przez wojnę, a trzy miliony nie ma możliwości uczęszczania do szkoły.
*Ponad 2 miliony domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. 6,2 mln Syryjczyków ma problemy ze znalezieniem jedzenia.
*300 000 osób, które zostały ranne podczas wojny zmarło w ciągu kolejnych dni z powodu braku opieki medycznej, ucieczki lekarzy i braku leków. Liczba ta przekracza liczbę ofiar (220 000).
*91 kościołów i 1400 meczetów zostało zburzonych.
Wszystkie te dane mają charakter tymczasowy, bo wojna trwa i nie widać jej końca. Na poziomie duszpasterskim występuje spadek praktyk religijnych nawet o 60%. W 2011 r. w statystycznej parafi było 35 chrztów,
a w 2014 tylko 6.

Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może nieść skuteczną pomoc chrześcijanom w Syrii. Stowarzyszenie pomaga w 150 krajach całego świata niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie.
Dziś po Mszach św. zbiórka do puszek na ten cel. ,,Bóg zapłać ofiarodawcom”

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
10 XI – św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła, który wytrwale zwalczał błędy w wierze, troszczył się o jedność Kościoła i przyczynił się do obrony Rzymu przed najazdami barbarzyńców w V wieku;
11 XI – św. Marcin z Tours, biskup , który zasłynął z gorliwości pasterskiej i praktykowania miłosierdzia chrześcijańskiego, zmarły w IV wieku, wkrótce został zaliczony do grona świętych jako pierwszy spośród tych, którzy nie byli męczennikami;
12 XI – św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik, który swoją gorliwą pracę misyjną przypłacił śmiercią męczeńską w Witebsku 12 XI 1623 roku;
13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, benedyktyni eremici, którzy ponieśli śmierć męczeńską za wiarę w Międzyrzeczu w nocy z 10 na 11 XI 1003 roku.

JAK WZRUSZYĆ PANA JEZUSA?
W Kościele rzadko mówi się o wdowach. Chociaż stanowią pokaźną grupę wiernych, pozostają jakby w cieniu innych. Mówi się o dzieciach, młodzieży, rodzinach… Dziś liturgia słowa wydobywa je z zapomnienia. Co więcej: stawia je za wzór.
Uboga Wdowa z Sarepty przyjęła pod swój dach proroka Eliasza. Podzieliła się z nim tym „niewiele”, co posiadała. Uwierzyła Bożej obietnicy i dzięki temu przetrwała głód. Wiara ocaliła ją i jej ukochanego syna (I czytanie).
Pobożna wdowa wrzuciła do skarbony świątynnej „całe swe utrzymanie”. Ten gest Wzruszył Jezusa. Pan docenił szczerość jej daru, chociaż były to zaledwie dwa drobne pieniążki (Ewangelia). Dla innych było to tyle co nic, dla niej zaś Wszystko, czym dysponowała.
Chrystus patrzy nie tyle na to, co Mu ofiarowujemy, ile w nasze serce. Miłość nadaje wartość wszelkim darom. Tylko ona sprawia radość. Wzorem obdarowywania jest dla nas Chrystus, który dał mam samego siebie. Autor Listu do Hebrajczyków ukazuje Go jako Arcykapłana i zarazem ofiarę (II czytanie). Chrystus oddał nam wszystko, co posiadał- Siebie. Dziś nie ma już skarbony na dziedzińcu świątynnym w Jerozolimie. Skarbon, w któObraz3re możemy wrzucić grosz miłości, jest jednak wiele. Kościół prowadzi niezliczone dzieła charytatywne, opiekuńcze i wychowawcze. Pieniądze także przydadzą się na misjach w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Tak wielu w Kościele wyciąga ręce, prosząc, by w imię miłości wspomóc różne dzieła. Potrzeba, abyśmy chętnie dzielili się z potrzebującymi. Prawa intencja nadaje Wartość naszej ofierze. A dobro okazane wraca do nas.
ks. Zbigniew Sobolewski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 9 listopada
7.30 Za † Jana Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla Mikołaja w 1 rocznicę urodzin.                       2. Za † Ryszarda Karasiewicza w 7 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.                                 3. Za † Weronikę Chełchowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 10 listopada
7.30 Za † Wacława Stelmacha z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † rodziców Franciszka i Janinę, brata i siostrę i całą rodzinę Łachów.                                   2. Za † Stanisława Liśkiewicza w 15 rocznicę śmierci intencja dzieci.

Środa 11 listopada
9.00 Msza Św. za Ojczyznę.
11.00 1. Za † rodziców Bronisława w 10 rocznicę śmierci i Cecylię Kucińskich intencja syna.               2. Za † Stefanię Mielczarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Dariusza Chmielewskiego.                                                                                                      2. Za † Marcina Szuleckiego intencja rodziny.                                                                                  3. Za † Józefa Pęka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 12 listopada
7.30 Za † Zdzisława Mięgocia i jego rodziców oraz rodzinę Wóltańskich.
16.00 1. Za † rodziców Katarzynę i Władysława Dąbkowskich, ks. Henryka Dąbkowskiego, jego                      rodziców Helenę i Stanisława.                                                                                               2. Za † Aleksandra, Józefa i Henryka Szczerbów.                                                                             3. Za † Mariannę Grzywacz z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 13 listopada
7.30 1. Za † Franciszka Załogę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 2. Za † Jacka Dawidczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † rodziny: Sierzan, Gołębiewskich, Słomków, Oleksiaków i Kuczyńskich.                               2. Za † Jana Pikorę w rocznicę śmierci, intencja córki i za siostry: Antonię i Cyrylę                                  Dąbrowskie.                                                                                                                             3. Za † Aleksandra Murziaka w 22 rocznicę śmierci.

Sobota 14 listopada
7.30 Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Józefa Cholewskiego w 15 rocznicę śmierci, jego żonę Mariannę, Stanisława,                               Henryka, Jana oraz dziadków Zofię i Jana Cholewskich.                                                        2. Za † Tadeusza Karpińskiego w 23 rocznicę śmierci.                                                                    3. Za † zmarłych z rodziny Skierkowskich .

Niedziela 15 listopada
9.00 Za † Marcina Makowskiego i Stefana Szurawskiego.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Bolesława i Józefę Szczęsnych.                                                                                             2. Za † Jana Kaczmarczyka, Stefanię, Kazimierza, Annę, Romana, i Henryka Kowalskich.             3. Za † zm. z rodziny Kaczmarczyków, Przybyszów i Królow .

Uczestnicząc we Mszy świętej i my rozbudzajmy naszą wiarę i rozważajmy, jak wielki jest dar ofiarny złożony za nas Bożej Sprawiedliwości, aby Ją ubłagać i uprosić Jej łaskawość. Św. Ojciec Pio.

Obraz4

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.