XXXIII Niedziela zwykła

XXXIII Niedziela zwykła
15 listopada 2015 r.

Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na images (1)sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.

pobrane (2)W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety.

W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Podczas sobotnich Mszy Świętych będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.

Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem Obraz9

święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym dniu za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiemu NSPJ można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Kim jest Chrystus Król?
Jak sam o sobie powiedział, jest sługą, który: życie swoje oddaje za drugiego człowieka, leczy słabości ludzkiego ducha i ciała, z litością pochyla się nad biednymi, chorymi, cierpiącymi i nikogo nie odrzuca. Jest sługą całkowicie posłusznym swojemu Ojcu. Chrystus jest także władcą. Ma władzę nad ludzkim grzechem, nad szatanem, nad śmiercią. Absolutna władza Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem objawia się w dniu Zmartwychwstania, kiedy to zostają ostatecznie pokonane.

Ponadto w przyszłą niedzielę swoje święto patronalne obchodzić będą także p. organistpobrane (1)a, chór parafialny, orkiestra parafialna, schola z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego. Z tej okazji składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Pniewie zaprasza na Wieczornicę Patriotyczną, która odbędzie się 20.11.2015 r. o godz. 17.00 w Sali gimnastycznej tejże szkoły.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy Paniom: Jolancie Salwin i Monice Nowotka oraz P. Markowi Siemieniakowi, dzieciom i młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Pniewie za program patriotyczny z okazji Święta Niepodległości przedstawiony w naszym kościele11 listopada na Mszy św. o godz. 9.00.

Ofiara na Kościół z Cisk 100 zł. i bez imienna 200 zł.

Ofiarę na wywóz śmieci złożyli: Barbara Borek z Wólki Przekory 30 zł. Danuta i Jerzy Woźnica z Pniewa 30 zł. Stanisława i Henryk Nożykowscy z Cieńszy 30 zł. Roman Śliwka z Mystkowca Starego 50 zł. Kazimiera Truszczyńska z Gładczyna Szlacheckiego 60 zł. Jacek Wiśniewski ze Zdzieborza 40 zł. Ofiara bez imienna 50 zł. Kazimierz Sobolewski za Zdzieborza 30 zł. Henryka Szczerba z Gładczyna Rządowego 30 zł.

Bóg zapłać za ofiary na wycinkę drzew i wywóz śmieci z cmentarza.

Są kalendarze rolnicze po 27 zł. Można je nabyć przy wyjściu z kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 XI – św. Elżbieta Węgierska, matka trojga dzieci, która po śmierci męża obrała życie zakonne i oddała się pielęgnowaniu ubogich, zmarła 17 XI 1231 roku;
19 XI – bł. Salomea, dziewica, córka Leszka Białego a siostra Bolesława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i zmarła 17 XI 1268 roku;
20 XI –św. Rafał Kalinowski, prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego 1863 r., wychowawca bł. Augusta Czartoryskiego, karmelita bosy, który odnowił życie swojego zakonu w Polsce i zmarł 15 XI 1907 r.

W „Gościu Niedzielnym” dziś m.in..Obraz1
– Mija 50 lat od orędzia Episkopatu Polski do biskupów niemieckich. Bez tego nie byłoby współczesnej Europy.
– Kampania Reprezentacyjna WP widziana od środka.
– Rodzinne biznesy wracają do dawnej świetności.

JEŚLI…
Jeśli utkniesz w korku ulicznym – nie rozpaczaj. Są na świecie ludzipobrane (3)e, dla których kierowanie własnym autem jest marzeniem ściętej głowy!
Jeśli masz kiepski dzień w pracy – pomyśl o człowieku, który jest bez pracy….
Jeśli rozpaczasz z powodu nieporozumień miłosnych – pomyśl o osobie, która nigdy nie doświadczyła co to znaczy kochać i być kochanym…
Jeśli wściekasz się, ze kolejny weekend minął nieciekawie – pomyśl o kobiecie pracującej 12 godzin na dobę, siedem dni w tygodniu, by wykarmić swoje dzieci…
Jeśli zepsuje Ci się a
uto w drodze
, a do najbliższego warsztatu masz kilka kilometrów – pomyśl o człowieku na wózku inwalidzkim, który marzy o takim spacerze!
Jeśli zauważysz siwy włos na swej skroni – pomyśl o pacjentach chorych na raka, którzy bardzo by się cieszyli mając choćby takie włosy na głowie…
Jeśli jesteś w tym szczególnym miejscu w swym życiu, ze zastanawiasz się nad jego sensem i celem – bądź wdzięczny!
Jakże wielu jest takich, którzy nie mieli szansy żyć wystarczająco długo, aby doczekać takiego momentu…
Jeślibyś znalazła się ofiara czyjejś uszczypliwości, złośliwości, ignorancji czy małostkowości – pamiętaj, sprawy mogłyby potoczyć się jeszcze gorzej: to Ty mógłbyś być taka osobą!
Jeśli zdecydujesz się przyjść do Mnie i porozmawiać – pamiętaj, ja czekam o każdej porze dnia i nocy – właśnie na Ciebie. A decyzję spotkania zostawiam Tobie. Uszanują każde Twoje zdanie.

BÓG PATRZY NA SERCE
Kryształ nie musi specjalnie przywiązywać uwagi do swojego wyglądu. „Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sam 16,7).
Jedna z najpiękniejszych i najgłębszych definicji, pomocy której możemy spróbować nazwać Boga „Bóg jest Kimś, komu jesteśmy w stanie uczynić” zło, a On, pomimo tego, nie uczyni nam nic złego”.

TO JEST NIEUCHRONNE
Właściciel drzewa figowego świetnie rozpoznaje jego godzinę. Kiedy nadchodzi czas, aby zerwać z niego owoce, zrywa je. Podobnie i Bóg zna godzinę człowieka sprawiedliwego i wówczas zabiera go z tego świata.
Tak żydowski mędrzec, rabbi Akiba, tłumaczył obraz dojrzewającego drzewa figowego. W Ewangeliach obraz ten rozumiany jako symbol ostatniej godziny świata. Choć powtórne przyjście Pana dokona się w czasie dla nas nieznanym, to w słowach Pana Jezusa odnajdujemy zachętę, aby uczyć się rozpoznawania znaków, które mogą je zapowiadać. Wsłuchując się w naukę Chrystusa, Kościół od samego początku naucza o nieuchronności przyjścia Pana i sądu nad światem.
Zwykle boimy się wszelkich kontroli i rozliczeń. Wystarczy przypomnieć, ile nerwów koszObraz3towały nas zdawane w szkole egzaminy albo trudne rozmowy z szefem na temat realizacji naszych zadań służbowych. A co dopiero, kiedy pomyślimy o tym najważniejszym i najpoważniejszym sądzie Bożym! Święty Tomasz z Akwinu tłumaczył, że człowiek jest zarówno indywidualną osobą, jak i częścią całego rodzaju ludzkiego. Stąd powinien odbyć się nad nim dwojaki sąd. Pierwszy, osobisty, kiedy zostanie skonfrontowany ze swoim życiem oraz dobrymi i złymi uczynkami. Drugi sąd nad człowiekiem jako częścią całej wspólnoty ludzkiej. On będzie dopełnieniem historii zbawienia.
Słowo Boże nie bagatelizuje prawdy wiary o sądzie Bożym. Wsłuchujmy się w nie, mając wzrok utkwiony w obrazie miłosiernego Ojca. Tego, który z miłości stworzył świat i z miłości go odkupił przez krew Jezusa przelaną za nas na krzyżu.
o. Jarosław Krawiec – dominikanin

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 16 listopada
7.30 1. Za † Jana Światkowskiego intencja rodzin Lewandowskich i Końskich.                                     2. Za † Henryka Witkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Kazimierza w 1 rocznicę śmierci i Kazimierę Drążewskich.                                                 2. Za † Irenę Ślesik.

Wtorek 17 listopada
7.30 1. Za † Tadeusza Twardowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   2. Za † Urszulę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Janinę w 2 rocznicę śmierci i Jana Sieńkowskich, dziadków Sieńkowskich, Józefę                Pudlis i całą rodzinę Pudlisów.                                                                                                       2. Za † Krystynę Ciok z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 18 listopada
7.30 1. Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Juliannę Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Msza Św. dziękczynna o siłę i opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa dla rodziny                          Sierzan.                                                                                                                                           2. Za † Stanisława Puławskiego i jego rodziców oraz rodziców Prusów, intencja Julianny               Puławskiej.

Czwartek 19 listopada
7.30 Za † Stefanię Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Jana Światkowskiego intencja chrześniaka Ryszarda.                                                         2. Za † Stanisława Skrzydel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Mariannę Borkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 20 listopada
7.30 Za † Józefa Sieńkowskiego intencja córki.
16.00 1. Za † Sławomira Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 2. Za † Jana i Janinę i Waldemara Mościńskich, Bolesława, Józefę i Kazimierza                                Stańczaków.                                                                                                                                    3. Za † Józefa Mróz intencja sąsiadów Kowalskich i Przychodzkich zamiast kwiatów.

Sobota 21 listopada
7.30 1. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Danielę Brzezińską i zmarłych z rodziny Brzezińskich, Milczarczyków i Prusów i                Boże bł. dla rodziny.
16.00 Ślub – Żaneta Archacka i Damian Leszczyński.
17.00 1. Za † Stefana Lasockiego w 14 rocznicę śmierci.                                                                           2. Za † Jana i Helenę Wierzchoń.

Niedziela 22 listopada
9.00 Za † Stanisława Kisiela w 3 rocznicę śmierci, in. żony, dzieci i wnuczków.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Cecylię Kozon, Helenę i Jana Samsel.                                                                                   2. Za † Janusza Sierzana intencja brata Adama z rodziną.                                                             3. Za † Adama Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Obraz4

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.