Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego
14 maja 2016r.

Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Obraz1Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką. Każdego wieczoru spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym.

W poniedziałek drugi dzień Zielonych Światek. W patron_matka_owal (1)sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących, Matki Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie temu tytułowi uroczyście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 r. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 9.00, 11.00 i 18.00.

W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowjezusi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie.

W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele parafialnym, ruch duchowości małżeńskiej przedstawi świadectwa należących do niego małżeństw oraz zasady, na których opiera się ta wspólnota. Na mszy św. o godz. 9.00 P. Katarzyna i Michał Kowalczykowie z p. po. Św. Stanisława BM w Somiance, godz. 11.00 P. Wiesława i Krzysztof Staniszewscy z Łomży, o godz. 16.00 P. Bogusława i Dariusz Oniszkowie z parafii Somianka. Będą rozdawali ulotki
i będzie możliwość porozmawiania z nimi w kruchcie kościoła.

W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Świętej.

Na mszy św. o godz. 11.00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.  Spowiedź dla dzieci i ich rodzin w sobotę od godz. 9.00 do 10.00.

W dzisiejszą niedzielę gromadzimy się o godz. 14.00 przed SP nr 3. w Pułtusku gdzie rozpocznie się Marsz dla Życia i Rodziny.

SPOTKANIA:
Spotkanie formacyjne Ruchu Duchowości Małżeństw odbędzie się 29 maja po Mszy św. o godz. 11.00 w domu parafialnym.
Próba Generalna dla dzieci do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców odbędzie się w piątek 20 maja o godz. 16.00 w kościele. Obecność obowiązkowa.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękujemy P. Irenie i Franciszkowi Sieńkowskim z Mystkowca Kalinówki, którzy z okazji 60-lecie małżeństwa, ufundowali trzy dywany do naszego kościoła. Dwa do ołtarzy bocznych i jeden przed ołtarz Matki Bożej Fatimskiej oraz pozłocenie zabytkowej monstrancji.
Dziękujemy P. Zofii i Czesławowi Kasińskim z Placusina, którzy obchodzili 50-lecie ślubu za ufundowanie specjalnego kielicha do mszy św. ślubnych.

WYJAZDY:
Jest możliwość wyjazdu do Torunia w dniu 18 maja na poświęcenie kościoła MB Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Wyjazd o godz. 5.00 z przed kościoła w Pniewie a zapisy pod nr. 518 223 255.
Dnia 29.05.2016r. Organizowany jest wyjazd do Lichenia dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej wraz z rodzicami. Inne chętne osoby równie zapraszamy. Zapisy u pań: Małgorzata Wielgolewska, tel.: 516 561 139. Anna Kowalska, tel.: 502 367 426.

W dniu 14 maja odbyło się Posiedzenie Rady Gospodarczej, gdzie omawiano konieczne remonty w kościele i domu parafialnym, jak tynki w Kościele, remont okien na wieżach i dach na Domu Parafialnym.

W kolejny czwartek 26 maja przypadnie uroczystość Bożego Ciała. Ołtarze wystawienia przygotują:
1. Przy posesji państwa Wróbel i przygotują mieszkańcy wioski Gładczyn Szlachecki i Malwinowo.
2. Przy Strażnicy przygotują strażacy z Pniewa.
3. Przy posesji państwa Zacharskich przygotują mieszkańcy wioski Lutobrok.
4. Przy Zespole Szkół i przygotują mieszkańcy wioski Lemany.

Św. Andrzej Bobolalogotyp2
Patron Polski, zginął w okrutnych cierpieniach w 1657 r., a jego ciało nie uległo rozkładowi do dziś i jest pod ołtarzem kościoła o. o. Jezuitów w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej Przez 40 lat po jego śmierci zapomniano o nim. On sam przypominał o sobie, ukazywał się po swojej śmierci, doprowadził do swojej beatyfikacji i oddawania mu czci.
Św. Andrzej Bobola, zakonnik, męczennik. Urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. W wieku 20 lat wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie. W 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. Podejmował wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość, którą określa nadane mu określenie „łowca dusz duszochwat”, była powodem wrogości ze strony prawosławnych. W czasie wojen kozackich, w maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Przywleczony do Janowa, został skatowany straszliwie okaleczony a następnie na rynku miejskim powieszony do góry za nogi i dobity szablą.
W czasie jednej z wypraw misyjnych po wioskach w pobliżu Pińska, w środę 16 maja 1657, o. Andrzej Bobola dowiedział się o grożącym mu niebezpieczeństwie ze strony prawosławnych Kozaków. Usiłował umknąć. Wsiadł na pożyczony wóz, którym powoził Jan Domanowski. Szukali bezpiecznego miejsca. Kozacy dopadli uciekających w pobliżu folwarku Predyła. Domanowskiemu udało się umknąć, dzięki czemu zachowało się dla historii świadectwo o okolicznościach schwytania Boboli.
Znienawidzonego Księdza obnażono i skatowano nahajkami. Potem dostał w twarz tak silnie, że wybito mu zęby. Następnie skrępowano mu ręce powrozem i przywiązano do pary koni, które popędzono w kierunku Janowa. W czasie 40 kilometrowego biegu pomiędzy końmi popędzano go batogami, cięto szablą w lewe ramię oraz kłuto lancą, po której pozostały głębokie rany.
Dalsza część męczeństwa dokonała się na rynku w Janowie Poleskim. Stała tam miejska rzeźnia. Wprowadzono do niej o. Andrzeja Bobolę. Z gałązek dębowych upleciono wieniec i wciśnięto mu na głowę, następnie rzucono na stół i ogniem przypalano ciało, wbijano drzazgi pod paznokcie, zdzierano skórę z rąk, piersi, palców i głowy, odcięto palec wskazujący od lewej dłoni i końce dwóch innych palców, wydłubano prawe oko, świeże rany posypano plewami, odcięto nos i wargi. Cały czas pijani krwią kozacy domagali się, żeby wyrzekł się katolickiej wiary. Uparcie powtarzał „jestem księdzem katolickim”. Nie mogli znieść tego wyznania. Wyrwali język wycinając w karku otwór. Wreszcie powieszono go za nogi. Po dwóch godzinach żywego jeszcze odcięto go ze sznura. Dwukrotne cięcie szablą w szyje zakończyło męczarnię Boboli. Cdn.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 16 maja
9.00 1. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 Za † rodzinę Kuczyńskich, Siankowskich i dziadków Cachlów.
18.00 1. Za † Andrzeja Brzezińskiego intencja żony i dzieci.                                                                    2. Za † Zofię i Juliana Ostaszewskich intencja córki.                                                                       3. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 17 maja
7.30 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Mariannę, Aleksandra i Stanisława Chrostek.                                                                     2. Za † Zofię i Stanisława Jeżów.                                                                                                       3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 18 maja
7.30 1. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Mariannę Grzywacz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Franciszka Załogę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Iwonę Lusę w 6 rocznicę śmierci, intencja siostry Ewy.                                                       2. Za † Władysława i Mariannę, braci Antoniego i Jana Osowieckich.                                            3. Za † Józefę, Karola i Aleksandra Szumertów.

Czwartek 19 maja
7.30 1. Za † Janinę Groszkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            2. Za † Romana Jarosik z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                   3. Za † Wacława Stelmacha z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Stanisława Dawidczyka.                                                                                                        2. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               3. Za † Piotra, Jerzego, Jana i Janinę Zdunek.

Piątek 20 maja
7.30 1. Za † Czesławę Szczerbę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              2. Za † Stanisława Skrzydel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Sławomira Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Jana Wróbla, zmarłych z rodziny Sieńkowskich, Dudzików i Wróblów .                             2. Za † Zofię w 7 r. śm. i Franciszka Trzcińskich, Mariannę i Stanisława Czerwińskich,                    Agnieszkę Karaszek.                                                                                                                      3. Za † Bożennę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 21 maja
7.30 1. Za † Włodzimierza Korytkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                             2. Za † Stanisława i Genowefę Melion.                                                                                            3. Za † Adama Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
15.00 Ślub- Marzena Lasocka i Adam Klimek.
18.00 1. Za † Ryszarda, Jana i Mariannę Jackiewicz, Jadwigę i Wacława Anklewicz.                                 2. Za † Tadeusza Suskiego intencja urodzinowa, zmarłych z rodzin Suskich i dusze w                    czyśćcu cierpiące.

Niedziela 22 maja
9.00 1. Za † Jana i Mariannę Murziak.                                                                                                       2. Za † Małgorzatę Pudlis w 5 r. śm.
11.00 W intencji parafian. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
16.00 1. Za † Kazimierza i Dariusza Chmielewskich, Tadeusza Deptułę, Barbarę
i Stanisława Robak.                                                                                                                        2. Za † Stanisława Liśkiewicza i Kazimierza Wiśniewskiego.                                                          3. Za † Jerzego Nowotka z ofiar uczestników pogrzebu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.