Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego
24 maja 2015 r.

imagesDziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. „Zielone Świątki”. Zebrani na celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom, początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków, ludów i narodów. Myślimy również o darze Ducha Świętego udzielonym nam w sakramentach chrztu św. i bierzmowania i dziękujemy zań Panu Bogu.

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…” Dz 2,1-11

       Dziś przeżywamy Uroczystość Generalnej Komunii Świętej. Pomódlmy się za dzieci i za siebie, prosząc o łaskę pogłębienia przyjaźni z Jezusem obecnym w Eucharystii.
     Biały tydzień będzie na mszach o godz. 18.00 do piątku włącznie. Jest to czas, w którym dzieci umacniają więź z Jezusem eucharystycznym.
    Ponadto dziś – z okazji przypadającego 24 maja wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – przeżywamy VIII Dzień Modlitw Kościoła Powszechnego za Kościół w Chinach. Te intencje powierzaliśmy Panu Bogu podczas dzisiejszej liturgii.pobrane

   Jutro – w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II. Msze Święte w naszym kościele o godz. 17.30 i 18.00.

Obraz6W środę 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Tego dnia otoczmy nasze mamy serdeczną życzliwością i modlitwą, a szczególnie mamy, które oczekują potomstwa. składamy  najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

   W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msze Święte w naszym kościele o godz. 17.30 i 18.00. Po Mszy Świętej wieczornej zapraszam na nabożeństwo majowe.
     Za tydzień – uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku”. Jeśli ktoś z wiernych do tej pory nie wypełnił tego obowiązku, niech to uczyni jak najszybciej!
Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Ołtarze w tym roku przygotowują np. wioski:

1. Koło państwa Wróbel – Cieńsza
2. Przy sklepie P. Kisiel – Drwały i Mierzęcin
3. Przy Zespole Szkół – Gładczyn osiedle
4. Koło P. Zacharskich – Gładczyn Rządowy

                               ,,Zróbcie wszystko co wam powie mój Syn”
Takie przesłanie ma nam towarzyszyć w  czasie peregrynacji Obrazu Czarnej Madonny z Częstochowy, zachęcające nas do czynienia duchowych zobowiązań jakie będziemy składać do stągwi już od następnej niedzieli, dzieci, młodzież i dorośli. Są trzy stągwie na nasze deklaracje przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Tak jak Pan Jezus przemienił wodę w najlepszej jakości wino, tak niech przemienia nasze zobowiązania czy prośby, w duchowe dary jako Boże owoce płynące z nieba za wstawiennictwem Matki Bożej. Propozycje tzw. Dary Duchowe są wyłożone przy gazetkach parafialnych. Zakupimy Świeczniki wotywne na różne podziękowania i prośby jako wotum peregrynacyjne. Koszt 4700 zł.
   Są różne dekoracje na Boże Ciało i Peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej można będzie je nabyć od przyszłej niedzieli przy wyjściu z kościoła.

  W niedzielę 31 maja na Mszy św. o godz. 9.00 będą obłóczyny nowych ministrantów.

Po południu od godz. 14.00 w Pułtusku ,,Marsz dla Życia i Rodziny”
* Wyjazd z przed images (1)Kościoła o godz. 14.00.
* O godz.15.00 wymarsz z przed Szkoły Podstawowej nr. 3 w Pułtusku ul. Al. Tysiąclecia.
* Godz. 16.00 – Piknik Rodziny i występy artystyczne w Amfiteatrze Domu Polonii.
Są wyłożone ulotki informacyjne przy gazetkach. Zapisy u ks. Prefekta.
Proszę zelatorów o oddanie list z członkami KŻR.

  Nabożeństwo majowe po Mszy Świętej wieczornej. Przychodźmy na nabożeństwa do kościoła, śpiewajmy litanie przy figurach na wioskach lub w naszych domach.

PRACE PRZY KOŚCIELE:
   Od wtorku rozpoczynamy remont parkanu przy kościele, i potrzebne są kamienie polne o rozmiarze głowy. Bardzo proszę jeżeli ktoś posiada takie kamienie aby je przywiózł w poniedziałek lub wtorek.
      Potrzebny jest stolarz do zrobienia remontu okien w wierzy kościelnej. Chodzi o wymianę spróchniałych desek.

Wydatki parafialne:
Za energię elektryczną z kościoła              1979 zł.
Komunikanty i hostie                                   620 zł.
Papier do Gazetki                                        415 zł.
Farba do drukowania                                  360 zł.
Środki czystości i benzyna do kosiarki       270 zł.
Co miesięczne podatki                              1712 zł.

Dzisiaj w Uroczystość Zesłania Ducha Św. druga tura wyborów nowego prezydenta naszego kraju. Papież św. Jan Paweł II w roku 1979 wołał na Placu Zwycięstwa aby zstąpił ,,Duch Św. i odnowił oblicze tej ziemi”. I dzisiaj wołajmy do Ducha Św. aby odnowił naszą Ojczyznę. Weźmy czynny udział w tych wyborach aby możliwa była zmiana na lepsze.

Modlitwa za Ojczyznę
Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
26 V – św. Filip Nereusz, prezbiter, który w 1551 roku założył Zgromadzenie Księży Oratorianów, nazywane też od jego imienia Zgromadzeniem Księży Filipinów;
29 V – św. Urszula Ledóchowska, dziewica, która w 1920 roku założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego do pracy wychowawczej nad młodzieżą.

DUCHU OGNIU! DUCHU ŻARZE!
Ogień symbolizuje potężną energię Ducha Świętego. Ta energia przekształca, trawi wszystko to, czego dotknie. Sprawia, że ktoś lub coś zostaje oczyszczone, przemienione.
O proroku Eliaszu mówi się, że był jak ogień. To jest prorok, który swoją modlitwą sprowadził z nieba ogień na ofiarę na Górze Karmel. Ogień ten spalił i przekształcił złożoną ofiarę. Kiedy pojawił się Chrystus, to powiedział: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. To jest ogromne pragnienie Pana Jezusa, aby Duch Boży przekształcał ziemię, ludzi, sumienia.
Najbardziej widocznym i wyraźnym znakiem Ducha Świętego jest jednak Jego zstąpienie na apostołów. Ukazały się języki jakby z ognia i rozdzieliły się, a nad każdym apostołem spoczął jeden. To spowodowało „przepalenie” każdego z nich. Z zalęknionych uciekinierów stali się mężnymi ewangelizatorami. Kościół jako wspólnota ludzi wierzących jest często krytykowany właśnie za to, że nasza wiara nas nie Obraz1spala i nie przemienia, że my nie jesteśmy nowi, inni.
Pewna podróżniczka, opisując swoje przygody, opowiedziała, że w niektórych krajach ludzie mają metodę na szybkie wypalanie pól. Otóż łapią kilka lisów, zapalają im ogony i wypuszczają na pole. Lisy bardzo szybko się rozbiegają i po chwili cały olbrzymi obszar płonie. Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego rozbiegli się po świecie, zapalając Boży ogień w ludziach. Ziemia zapłonęła. My jesteśmy ich następcami. „Ducha nie gaście” (1 Tes 5,19), bo „bardzo pragnę, aby już zapłonął”! (por. łk 12,49).  ks. Adam Rybicki

Intencje Mszy Świętej

Poniedziałek 25 maja
17.30 1. Za † Joannę Lipską zamiast kwiatów od rodziny Kowalskich.                                                     2. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Józefa Kuczyńskiego.                                                                        2. Za ks. Jerzego Sieńkowskiego o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie                                       łaski w dalszej pracy kapłańskiej.                                                                                3. Za † rodzinę Grabarczyków i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek 26 maja
17.30 Za † Stanisława i Romana Jakackich.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Józefa Kuczyńskiego.                                                                       2. Za † Janinę Linkę.                                                                                                                          3. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.
Środa 27 maja
7.30 Za † Mariannę i Franciszka Szczubeł oraz Stanisława Ickiewicza.
17.30 Za † Ryszarda Grześkiewicza w 17 rocznicę śmierci, Genowefę i Stanisława                                         Nowotka, Zofię i Tadeusza Chmielewskich, Bronisławę, Józefa, Zygmunta                                     i Aleksandra Szymańskich intencja Teresy Grześkiewicz.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                  2. Msza św. gregoriańska za † Józefa Kuczyńskiego.                                                                        3. Za † rodziców Mariannę i Józefa Turków i braci Tomasza i Juliusza.
Czwartek 28 maja
17.30 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Józefa Kuczyńskiego.
18.00 1. Za † Kazimierza Śliwkę w13 r. śmierci, Czesławę i Henryka Śliwkę.                                           2. Za † Jana i Teodozję Łachackich, Mariannę, Franciszka i Jana Łachackich                                             oraz rodziców Nagrodzkich.
Piątek 29 maja
7.30 1. Za † Stefanię Mięgoc z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                   2. Msza św. gregoriańska za † Józefa Kuczyńskiego.
18.00 1. Za † Aleksandrę i Józefa Mielczarczyków, Katarzynę, Antoniego i Mariannę                                         Dygów.                                                                                                                                     2. Za † Władysławę i Piotra Kuligowskich.                                                                                         3. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.
Sobota 30 maja
17.30 1. Za † Ks. infułata Zdzisława Króla w 5 rocznicę tragicznej śmierci i jego                                               rodziców.                                                                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Józefa Kuczyńskiego.
18.00 1. Za † Jerzego, Stanisława i Genowefę Chmielewskich.                                                                 2. Za † Czesława Kowalczyka z Suwina intencja syna Pawła z rodziną.                                         3. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.
Niedziela 31 maja
9.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Eweliny Lasockich w 1                                 rocznicę ślubu intencja rodziców.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                      2. Stefanię Mielczarczyk z Wypych Starych in. KŻR
16.00 1. Za † Bogdana Przybysza w 4 rocznicę śmierci.                                                                             2. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Józefa Kuczyńskiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.