Informacje Parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego

19 kwietnia 2020R.

Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. Przygotowaniem do obchodów święta była nowenna, polegająca na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku.

W czwartek przypada Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary. 

W sobotę Święto Św. Marka, Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. 

W związku z nowym rozporządzeniem, od poniedziałku 20 kwietnia br. w miejscach kultu religijnego będzie mogła przebywać jednocześnie jedna osoba na 15 m2 powierzchni. Według dokonanych wyliczeń w naszym kościele podczas Mszy Świętych
i nabożeństw może przebywać jednorazowo 78 osób. Należy zachować 2 metrową odległość i być w masce ochronnej. 

Podziękowania:

Dziękujemy za ofiarę na Kościół: Czesława Dąbkowska z Wielątek Folwark 150 zł. .

Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.

Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.

Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.

Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej

 „Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli.”– Św. Augustyn 

W sobotę Pan Organista Marek Siemieniak będzie obchodził swoje imieniny stąd składamy mu najserdeczniejsze życzenia: Bożych łask, zdrowia, wszelkiej pomyślności
w ofiarnej posłudze organisty w naszej parafii. Niech Maryja wyprasza potrzebne łaski i otacza płaszczem swej Opieki.

Z pamięcią w modlitwie Kapłani i Parafianie 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.