IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu

22 MARZEC 2020

 

Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Przypominam, że w naszym kościele w piątek o godz. 9.00 i 17.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzymy Drogę krzyżową, a w niedziele rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali.

We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz
z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

Mimo że okres Wielkiego Postu jest  w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Należy do nich obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz. 9.00 i 17.00.

W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra.

W przyszłą niedzielę Msze święte będą o godz. 8.00, 9.00, 11.00, 12.00 i 16.00

Rekolekcje Wielkopostne
w naszej parafii są odwołane!

Podziękowania:

Dziękujemy za ofiarę na kwiatu do Grobu Pańskiego mieszkańcom:

1. Lutobrok 370 zł.

2. Gładczyn Szlachecki i KŻR 160 zł.

3. Pniewo 300 zł.

4. KŻR – Cieńsza od strony Leman 100 zł.

Ofiara na śmieci: Kisiel Mieczysław z Cieńszy na śmieci 50 zł. i na nagłośnienie 50 zł.

Przy wyjściu z kościoła można kupić baranka wielkanocnego do koszyczka po 5 zł. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone będą na działania Caritasu.

 

Poniedziałek 23 marca

7.301. Msza Św. Gregoriańska
za † Joannę Jarosik.

2. Za † Stanisława Gołębiewskiego
z ofiar uczestników pogrzebu.

3. Za † Krzysztofa Kazimierza Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

17.001. Za † Grzegorza Drążewskiego.

2. Za † Katarzynę Kasza
z ofiar uczestników pogrzebu.

3. Za † Karola Skwarskiego
z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 24 marca

7.301. Za † Zofię Marzoch
z ofiar uczestników pogrzebu.

2. Msza Św. Gregoriańska
za † Joannę Jarosik.

3. Za † Romana Śliwkę
z ofiar uczestników pogrzebu.

17.001. Za † Irenę w 19 rocznicę śmierci, Konstantego, Józefa i Rozalię
Masłowskich.

2. Za † Stanisławę i Adama Skórów.

3. Za † Janinę w 1 rocznicę śmierci, Kazimierza i Lucjana Orłowskich.

Środa25 marca

9.001. Msza Św. Gregoriańska
za † Joannę Jarosik.

2. Za † Henryka Ickiewicza
z ofiar uczestników pogrzebu.

3. Za † Małgorzatę Przybysz
z ofiar uczestników pogrzebu.

17.001. Za † Ks. kan. Stefana Siemiątkowskiego za zmarłych z KŻR z Leman
i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za † Mariannę Szczerba intencja wnucząt.

3. Za † Ryszarda Przybysza w 7 rocznicę śmierci, Jerzego Pietruchę intencja córki.

Czwartek26 marca

7.301. Za † Halinę Światkowską intencja Teresy Piekarskiej.

2. Za † Jacka Śliwkę
z ofiar uczestników pogrzebu.

3. Za † Henryka Fraszek
z ofiar uczestników pogrzebu.

17.001. Msza Św. Gregoriańska
za † Joannę Jarosik.

2. Za † Helenę i Jana Wierzchoń.

2. Za † rodziców Wincentego i Rozalię Kisiel i siostrę Halinę z mężem intencja Mieczysława.

Piątek27 marca

9.001. Msza Św. Gregoriańska
za † Joannę Jarosik.

2. Za † Jana Króla – syna Wacława
z ofiar uczestników pogrzebu.

3. Za † Marię Łojek
z ofiar uczestników pogrzebu.

17.001. Za † Mariana w 8 rocznicę śmierci
i Natalię Nowosielskich.

2. Za † Rozalię i Adama Jeżów.

3. Za † Mariannę Siebierską
z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota​​28 marca

7.301. Za † Irenę, Krzysztofa i Romana Ickiewicz, Ewę i Józefa Jabłońskich oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Msza Św. Gregoriańska
za † Joannę Jarosik.

3. Za † Halinę Światkowską
z ofiar uczestników pogrzebu.

17.001. Dziękczynna o Boże bł. i wszelkie łaski dla Beaty i Marcina Król z okazji 10 rocznicy ślubu i dla całej ich rodziny o zdrowie i wszelkie łaski.

2. Za † Annę i Bartosza Siebierskich
w 4 rocznicę śmierci.

3. Za † Wiktora Pogroszewskiego
z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 29 marca

8.00Za † Bogusława Grzywacza
z ofiar uczestników pogrzebu.

9.00Msza Św. Gregoriańska
za † Joannę Jarosik.

11.00W intencji parafian.

12.00Za † Henryka Fraszek
z ofiar uczestników pogrzebu.

16.001. Za † Józefa Ciskowskiego w 10 rocznicę śmierci, Jadwigę Ciskowską oraz rodziców Ciskowskich i Suskich.

2. Za † Jarosława Ujazdowskiego
w 17 rocznicę śmierci i jego rodziców.

3. Za † Mariannę Kalinowską.

 

Jest z nami Chrystus i On jest gwarantem tego, że Ojciec weźmie w obronę tych, którzy modlą się do Niego dniem i nocą. Modlą się, to znaczy trwają przy Nim pełni wiary i miłości, którzy błagają o pomoc nie swoim wielomówstwem, ale tym, że pogłębiają w sobie poczucie tego, że są Jego dziećmi. Jest z nami, uczy nas o Ojcu, wzywa do wiary.

Mamy trwać nadal na modlitwie, by prosić o coraz bardziej głęboką wiarę dla nas i żeby dzięki tej wierze zostały wysłuchane nasze modlitwy o ustanie pandemii, o powrót do normalnego życia, do tego, byśmy mogli się spotykać ze sobą bez ograniczeń, a przede wszystkim żebyśmy byli ocaleni od choroby i nieszczęść. Prośmy Pana Boga o to jeszcze dziś i w kolejnych dniach tego szczególnego Wielkiego Postu, który dał nam Pan.

Dlaczego Maryja wybrała się na polskie drogi, co Ona chce nam powiedzieć? Jej wola i troska o życie konkretnego, historycznego człowieka, rodziny czy narodu dotyczy zawsze spraw Jej Syna Jezusa Chrystusa

ABP Depo przypomniał, że „wciąż na nowo uczymy się dźwigać krzyż naśladując Jezusa. Każde pokolenie ludzi wierzących i wpatrujących się w Jezusa musi zdać egzamin ze swojej wierności. Obecne nasze pielgrzymowanie jest nad wyraz trudnym znakiem czasu i szczególną próbą zawierzenia Bogu we wszystkim na wzór Maryi”.

– Na każdej drodze Syna Bożego i naszego Odkupiciela była obecna Jego Matka Maryja. Wierzymy, że Ona jest obecna na każdej drodze Kościoła Chrystusowego. A przecież drogą Kościoła jest człowiek – mówił arcybiskup i dodał: „ Jedno z najtrudniejszych zadań Polaków, to nigdy nie zwątpić w obecność Boga i Jego miłość ukazaną w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tylko ta wiara i miłość mogą nadać sens każdemu cierpieniu i ofierze życia”.

Mówiąc o obecności Maryi i Jej wstawiennictwie w ważnych momentach i wydarzeniach w dziejach Polski abp Depo nawiązał do nauczania św. Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego.

Od początku naszych dziejów, od Chrztu mieszkowego, potrzebowaliśmy Matki – wołał kard. Stefan Wyszyński – Toteż od samego początku czuwa nad nami, jak czuwała nad żłóbkiem Jezusa i nad kolebką Kościoła świętego, Matka Chrystusa. Maryjność polska nie jest jednak jakąś tanią religijnością – podkreślał Prymas. Miłość i cześć do Matki Bożej, oddanie się Jej, uciekanie się do Niej – to cecha Polaków najbardziej Chrystusowa. – podkreślił abp Depo.

– Naśladujemy Chrystusa w Jego najgłębszym, najserdeczniejszym związku, jaki Go łączył na ziemi w więzi z Maryją, w stosunku synowskim do Matki – dodał arcybiskup.

Mówiąc o trosce o życie narodu, abp Depo wskazał na konieczność realizacji kultury życia, poszanowania życia poczętych i jeszcze nienarodzonych dzieci. W tym kontekście przypomniał słowa, które 3 czerwca 1978 r. wypowiedział jeszcze wówczas kard. Karol Wojtyła w czasie peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w Suchedniowie na ziemi diecezji radomskiej: „Żeby dobrze zrozumieć słowo „Polska”, nie wystarczy patrzeć na to, co dzieje się na drogach, na to, co dzieje się w zagłębiach górniczych czy przemysłowych. Trzeba spojrzeć w głąb, na to, co czyni matka. Matka zespala rodzinę. Jeżeli więc Maryja, nasza Jasnogórska Matka, pragnie zespolić wszystkich Polaków jako jeden duchowy naród, to w tym narodzie pragnie w szczególny sposób zespolić każdą rodzinę. Zespolić i uczynić ją silną po to, ażeby była oparciem dla każdego człowieka. Rozbicie rodziny jest zawsze ogromną klęską narodu” – mówił kard. Wojtyła.

– Te słowa pozostają ostrzeżeniem na każdy czas i przypominają podstawową prawdę, że miarą prawdziwej wolności, która jest podporządkowana prawdzie, i miarą prawdziwej demokracji jest poszanowanie życia poczętych
i jeszcze nienarodzonych dzieci. Żyjemy bez wątpienia w czasach wyrafinowanego sporu o życie i swoistego zmagania się kultury życia z kulturą śmierci – mówił abp Depo.

– Kościół ma do zaoferowania człowiekowi przede wszystkim Boga samego, ale jednocześnie godność każdego człowieka i jego odpowiedzialność przed Bogiem. Abp Depo 

 

 

 

Wśród wielu bardziej czy mniej potrzebnych działań związanych z sytuacją panującą obecnie w Polsce i na świecie, często tracimy zdrowy rozsądek i resztę wiary. Warto przypomnieć– św. Rocha, jego życie i przeżycia związane z ówczesnymi epidemiami w XIV wiecznej Italii i pomodlić się o jego wstawiennictwo i pomoc. Zachęcam do odmawiania tej modlitwy o powstrzymanie zarazy:

Litania do Świętego Rocha,
Patrona od morowego powietrza.

Kyrie eleison, Chryste eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami
Święta Maryjo, – módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,
Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego świata,
Święty Rochu, patronie chorych i konających,
Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuzkiego,
Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,
Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,
Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,
Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,
Święty Rochu, najosobliwszy patronie od powietrza morowego,
Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusów,
Święty Rochu, obrońco wiary świętej najpotężniejszy,
Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco
Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,
Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,
Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy
Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,
Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,
Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,
Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,
Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,
Święty Rochu, wielki i skuteczny Patryiarcho ludu Bożego,
Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku,
Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,
Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,
Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiej czystości obrońco,
Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy,
Święty Rochu, całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,
Święty Rochu, w szpitalach służący,
Boże, w Trójcy świętej jedyny,
Przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego,
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,
Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,
Abyś nas, za przykładem świętego Rocha,
w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

10 Ojcze nasz i t. d.-10 Zdrowaś Maryja i t. d.

Módlmy się. Boże, któryś błogosławionemu Rochowi, przez Anioła Swego, przyobiecał, że każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie, aby, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego, od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.