Niedziela Palmowa

5 kwietnia 2020R.

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas.

W tym Tygodniu Wielki Czwartek,  Wielki Piątek i Wielka Sobota o godz. 18.00. Nabożeństwa odbędą się bez udziału wiernych. W Wielką Sobotę Adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 8.00 indywidualnie, ponieważ w kościele może przebywać jednorazowo tyko 5 osób. Nie ma poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Czynimy to w naszych domach, modlitwa błogosławieństwa jest podana. Nie ma spowiedzi Świętej, Akt Żalu i Sposób przyjmowania Komunii Świętej duchowo jest zamieszczony w gazetce i na stronie internetowej naszej parafii. Nie będzie warty przy Grobie Pańskim.

Msza Święta Rezurekcyjna o godz. 8.00. Nie będzie procesji Rezurekcyjnej.

Podziękowania:

Dziękujemy Parafialnemu Kołu Caritas za rozwiezione dary dla potrzebujących. Bóg zapłać.

KŻR – żeńskie i męskie z Mystkówca Szczucina – 400 zł.

Wólka Przekory – 100 zł.

Gładczyn Osiedle – 200 zł.

Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego złożyli:

Suwin – rodzina P. Czarnowskich – 100 zł.

KŻR – mężczyzn z Komorowa – 150 zł.

Do kancelarii przychodzimy tylko w wyjątkowej sytuacji np. pogrzebu, inne sprawy zgłaszamy telefonicznie.

Transmisje nabożeństw Wielkiego Tygodnia na żywo będą prowadzone na profilu Facebook 25 Drużynie Harcerskiej ” pod adresem:

 https://www.facebook.com/25DruzynaHarcerskaZawieja/

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie Niedziela, 5 kwietnia 2020

Akt zawierzenia świata 
Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, 
św. Faustyny i wszystkich świętych 
i o oddalenie pandemii koronawirusa.

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest 
z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata 
i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami

Świeci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami

Św. Janie Pawle II, módl się za nami

Św. Faustyno, módl się za nami

Św. Stanisławie Kostko, módl się za nami 

Św. Ojcze Pio, módl się za nami  

Św. Rochu módl się za nami

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

 Umiłowani w Panu Siostry i Bracia. 

Tak zwracałem się do Was rozpoczynając kazania. Dzisiaj czynię to w trochę inny sposób jednak nie mniej serdeczny. Dzisiaj Niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Nie będzie poświęcenia palm ani procesji z nimi. Na Mszy świętej może być tylko 5 osób. Jakże zmieniło się i ciągle zmienia nasze codzienne życie. Dostrzegacie zapewne jak wielką wartość ma nasza obecność na Mszy świętej w kościele, Rekolekcje Wielkopostne, Spowiedź i Komunia Święta. Jeżeli ta sytuacja spowoduje nawrócenie choć jednego człowieka to warto to wszystko przetrwać, bo jak powiedział sam Chrystus, ,,radość z nawrócenia jednego grzesznika jest większa niż z 99 sprawiedliwych”. ,,Zbliża się Triduum Paschalne. Są to dni, podczas których liturgia prowadzi nas ku kontemplacji wielkiej tajemnicy miłości Boga ku nam. Na całym świecie nasze życie jest obecnie dotknięte cierpieniem związanym z pandemią. Wpatrujmy się więc teraz w Chrystusa na Krzyżu. Jak zachęcał nas Papież 27 marca, niech Święty Krzyż będzie dla nas kotwicą zbawienia, która ratuje okręt przed rozbiciem. To z niego Jezus nadaje sens cierpieniu, a nawet pomaga nam odkryć, że dzięki Jego łasce wcale nie musimy utracić radości. Co więcej, wielokroć będziemy w stanie ją odzyskać: Gaudium in Cruce!

Jesteśmy obecnie świadkami tego, jak ludzka solidarność, szczególnie gdy rodzi się z miłości, prowadzi do hojnej służby innym: przy łóżku chorego, przy sklepowej kasie, 
w dbaniu o własną rodzinę. Módlmy się gorąco za umierających, za chorych i za ich rodziny. W modlitwie wyraźmy swoją wdzięczność Panu, za niezliczone osoby, które troszczą się, by zaspokoić te i inne nasze niezbędne potrzeby. Świadczą oni o tym, że duszą społeczeństwa jest duch służby. Obawy lub strach nie powinny odebrać nam pokoju, ponieważ, jak pisze św. Paweł, naszym pokojem jest Chrystus (por. Ef 2,14)! Niezależnie od tego, czy nasza sytuacja jest mniej lub bardziej trudna, zaufajmy miłości, jaką Bóg każdego z nas kocha: On wie więcej i nikogo nie zostawia samego. Zachęcam Was do wykorzystania możliwości oferowanych nam przez technologię i śledzenia liturgii Wielkiego Tygodnia w łączności z Ojcem Świętym. W tych Wielkich Dniach za pośrednictwem Internetu będzie można obejrzeć i uczestniczyć w nabożeństwach, które będziemy celebrować w naszym kościele o godz. 18.00. Odmawiajmy codziennie o godz. 20.00 Różaniec i inne podane Wam modlitwy aby w ten sposób modlić się razem i być bardziej zjednoczeni”.

Z całego serca wam błogosławimy Ks. Proboszcz, Ks. Prefekt i Ks. Dariusz.

Drogie dzieci

Za kilka dni będziemy przeżywali Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. To największe święto chrześcijaństwa, w którym oddajemy część i chwałę Jezusowi Zmartwychwstałemu, który pokonał śmierć, grzech i szatana, a nam przez ofiarowany dar zbawienia otworzył bramy nieba.

Każdego roku staramy się do tych świąt jak najlepiej przygotować. W tym nam pomaga wielki post , który jest czasem przemiany, pokuty , nawrócenia i poprawy życia. Ważnym elementem tego przygotowania są rekolekcje połączone z dobrze odbytym sakramentem pokuty. Niestety w tym roku rekolekcje nie mogły się odbyć na skutek epidemikoronawirusa. Jedynie została nam forma głoszenia Słowa Bożego przez Internet, czy za pośrednictwem gazetki parafialnej.

Pan Jezus pragnie od nas , abyśmy mieli dobre serce. Co trzeba robić, aby takie dobre serce mieć ? Zapewne byście udzielili wiele dobrych i właściwych odpowiedzi. Myślę , że aby takie serce mieć trzeba być dobrym człowiekiem, łagodnym, pokornym, cichym, unikającym przechwalania się, pychy. Człowiek, który ma dobre serce nie opowiada o tym , nie rozgłasza wokoło, ale dobrze postępuje, pomaga chorym , cierpiącym, odrzuconym, słabym. Pan Jezus zachęca nas, abyśmy zabiegali o serce pełne miłości i dobroci. To inni patrząc na nas i obserwując nas, jak się zachowujemy, jak mówimy, jak słuchamy mogą o nas powiedzieć: „on ma naprawdę dobre serce, to dobry kolega, to dobra koleżanka.” Bo tak naprawdę nasze czyny pokazują, czy rzeczywiście mamy dobre serce.

Pan Jezus liczy na was i pragnie , abyście pogłębili przyjaźń z Nim, a to się dokonuje przez dobre czyny i okazywanie miłosiernego serca naszym bliźnim.

JAK PRZYJMOWAĆ Komunię duchową?

1.W czasie transmisji Mszy św. Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

2. Poza transmisją Mszy św.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie 
z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św. warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien Modlitwa Komunii duchowej według Papieża Franciszka Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU 
PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. WszyscyAmen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.