Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Drogi Księże

Proboszczu Stanisławie!

W piątek przypada dzień Twoich imienin. Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: wytrwałości, spokoju i pogody ducha, niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem
i siłą, abyś, jako Kapłan, dzielnie dążył do celu i ciągle na nowo odkrywał dar i sens powołania. Życzymy, Byś umocniony Matczyną opieką Najświętszej Maryi Panny, Bożymi łaskami i darami Ducha Świętego prowadził nas i siebie ku niebu.  

Szczęść Boże

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Niedziela Dobrego Pasterza

1 maja 2020r.

Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza i 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Do umożliwienia każdemu odpowiedzenia Bogu na otrzymane powołanie zachęcił Ojciec Święty w orędziu na ten dzień, który jest obchodzony corocznie w IV Niedzielę Wielkanocną. Trzecia Niedziela Wielkanocna – Pierwsza Miesiąca – Adoracyjna. Nie będzie Procesji wokół Kościoła. Rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe. 

W czwartek Pierwszy Miesiąca – od godz 17.00 do 18.00 prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. 

W związku z nowym rozporządzeniem, w naszym kościele podczas Mszy Świętych
i nabożeństw może przebywać jednorazowo 78 osób. Należy zachować 2 metrową odległość i być w masce ochronnej. 

W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. 

Podziękowania:

Dziękujemy za ofiarę na Kościół P. Beacie i Marcinowi Król z Mystkówca Szczucina
400 zł. Od KŻR z Cisk 140 zł. Ofiara na kwiaty do Grobu Pańskiego z Komorowa Nowego i Działki 200 zł.. Bóg zapłać.

W trudnym czasie epidemii, 3 maja na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki

Polska była zawierzana Matce Bożej w narodowym sanktuarium. W najbliższą niedzielę abp Stanisław Gądecki będzie przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze, podczas których zawierzy naszą ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Akt zawierzenia będzie transmitowany przez TVP3 i TV Trwam” – powiedział rzecznik Episkopatu.
W Akcie Zawierzenia czytamy m.in.: „Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. (…) Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.
W czasie trwającej epidemii koronawirusa także inne kraje oddały się w opiekę Matki Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia i Hiszpania, Austria, a 1 maja br. swój kraj zawierzą Maryi biskupi Włoch.

Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, który odczyta na Jasnej Górze Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, jest przeznaczony do wykorzystania w kościołach i kaplicach w niedzielę 3 majam na Jasnej Górze w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą Ojczyznę. Biskupi oddali Polskę Maryi m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 roku, po II wojnie światowej w 1946 roku w obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę ślubów lwowskich w 1956 roku oraz 10 lat później w 1966 roku. W 1979 roku Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 roku, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej.

,

,

Apel Rady Episkopatu Polski

Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące wyborów prezydenckich. Zachęcamy, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów. Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie – mimo różnic – kultury solidarności, także w sferze polityki.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami.

Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie wszystko w życiu zależy od geniuszu człowieka. Wierzymy przecież w Boga i w Jego opatrznościowe czuwanie nad każdym człowiekiem, nad ludzkością i światem, dlatego przypominamy o wielkiej roli jedności człowieka z Bogiem oraz o mocy modlitwy.

Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za Jego List do wszystkich wiernych na maj 2020 roku. Wraz z Papieżem zachęcamy do odmawiania Różańca Świętego, szczególnie w środowisku rodzinnym. Zgodnie z polskim zwyczajem zachęcamy do pielęgnowania nabożeństw majowych. Módlmy się za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski o opiekę nad nami i pomoc w pokonaniu pandemii. Czyńmy to z głęboką wiarą i nadzieją, że nasza Matka i Królowa, która wyprowadziła nas z wielu narodowych nieszczęść i tym razem okaże się nam Nieustającą Pomocą i Wspomożycielką.

W 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej katoliccy biskupi Niemiec dokonali krytycznej oceny zachowań swoich poprzedników w tamtym czasie. – W tej kwestii istnieje nie tylko luka w pamięci, ale także „luka w przyznaniu się” – powiedział w środę przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, bp Georg Bätzing, prezentując dokument biskupów na wideokonferencji. Powiedział, że ci, którzy urodzili się po tym wydarzeniu, muszą stawić czoła historii, „aby uczyć się z niej na teraźniejszość i na przyszłość”. W prezentacji uczestniczyli także bp Heiner Wilmer z Hildesheim, przewodniczący Komisji Sprawiedliwość i Pokój oraz Christoph Kösters, historyk z Bonn, który uczestniczył w przygotowaniu „Słowa biskupów Niemiec na 75. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej”. Biskup Bätzing zaznaczył, że 8 maja 1945 był dla Niemców dniem kapitulacji, klęski, czasem w którym sami musieli ponieść konsekwencje wojny, głód, ale przede wszystkim wypędzenie i ucieczkę ze wschodnich terenów ówczesnej Rzeszy Niemieckiej. Z drugiej strony wraz z rosnącym dystansem czasowym Niemcy coraz bardziej rozumieli, że dzień 8 maja jest dniem wyzwolenia: wyzwolenia z plagi wojny, nazistowskiego ucisku
i masowych mordów. Przypomniał, że
w ostatnich dziesięcioleciach odbyło się wiele dyskusji na temat postępowania Kościołów,
a zwłaszcza ich zwierzchników w okresie narodowego socjalizmu. „Niektóre rzeczy, które dają powód do wielkiej wdzięczności, zostały ujawnione, ale niektóre kwestie sprawiają, że czujemy się zawstydzeni. Są bolesne doświadczenia konieczne dla odnowy Kościoła, ale prawda jest nieodzowną częścią chrześcijańskiej drogi” – dodał.

Współczesność pamięci

We wstępie dokumentu czytamy, że
8 maja 1945 r. zakończyła się II wojna światowa w Europie, która została rozpętana przez narodowosocjalistyczne Niemcy w 1939 roku. Ofiarą padło ponad 50 milionów ludzi. Na zachodzie kontynentu była to wojna o podporządkowanie, ale na wschodzie – zwłaszcza w Polsce i wobec narodów byłego Związku Sowieckiego – toczyła się wojna o zniewolenie
i zagładę. W jej trakcie narodowi socjaliści dokonali ludobójstwa Zagłady mordując sześć milionów Żydów i setki tysięcy Sinti i Romów. W pierwszej części pt. “Współczesność pamięci” niemieccy biskupi zwracają uwagę, że 75 lat po zakończeniu II wojny światowej nadal mamy do czynienia z wielorakimi jej konsekwencjami dla Niemiec, Europy i świata. “Wojna i jej ofiary, straty i niedostatki, poczucie winy i wstydu ukształtowały wiele rodzin na przestrzeni pokoleń. Również biskupi niemieccy doświadczyli i nadal doświadczają tego piętna. Dlatego też od 1945 roku wielokrotnie i krytycznie analizowali oni narodowy socjalizm i jego konsekwencje. Refleksja ta była często bolesna, ponieważ oprócz uznania dla ofiar, musiała być to kwestia poczucia winy i porażki” – czytamy. Przypominają też, że Niemiecka Republika Demokratyczna po 1945 r. podążała inną drogą niż Republika Federalna Niemiec i wykorzystywała historyczną pamięć dla celów politycznych w służbie i sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Przywództwo komunistycznej partii SED stanęło po stronie sowieckich zwycięzców, co uniemożliwiło im odpowiednie radzenie sobie z przeszłością i szczere pogodzenie się z sąsiadami i ze sobą samym, tak jak to być powinno. Wskazują ponadto na ważną cześć prawdy o drugiej wojnie światowej jaką jest fakt, że Związek Sowiecki wspierał niemiecki atak na Polskę w ramach paktu hitlerowsko-stalinowskiego i uczestniczył w niszczeniu Polski. Ponadto, że zwycięstwu nad narodowym socjalizmem w Europie Wschodniej towarzyszyło ustanowienie dziesięcioleci komunistycznej tyranii. Biskupi dziękują sąsiadom Niemiec za gotowość do pojednania, która jest “trwałym darem”. “Krytyczne spojrzenie na naszą przeszłość jest obecnie częścią wizerunku Republiki Federalnej Niemiec” – zaznaczają i przestrzegają kwestionowaniem tego procesu w ich kraju. Wyrażają zaniepokojenie, że również poza Niemcami pamięć o drugiej wojnie światowej – zwłaszcza we wschodniej części Europy – często prowadzi do niegodnych sporów. “Ma to swoje korzenie w niezabliźnionych ranach drugiej wojny światowej, ale także w późniejszych doświadczeniach niesprawiedliwości i przemocy w czasach komunizmu”. Biskupi niemieccy uznają, że “nie ma wątpliwości, iż narody byłego Związku Sowieckiego dokonały ogromnych poświęceń dla zwycięstwa nad narodowym socjalizmem. Ale równie ważną częścią prawdy o drugiej wojnie światowej jest to, że Związek Sowiecki wspierał niemiecki atak na Polskę w ramach paktu hitlerowsko-stalinowskiego
i uczestniczył w niszczeniu Polski. Ponadto, zwycięstwu nad narodowym socjalizmem
w Europie Wschodniej towarzyszyło ustanowienie dziesięcioleci komunistycznej tyranii”. Biskupi zaznaczają, że aby żyć razem w pokoju w domu europejskim, potrzebna jest kultura dialogu i szacunku dla cierpienia ludzi. “Wysoki stopień współczucia, smutku
i zadumy powinny definiować nas bardziej niż przerażające tony wzajemnego oskarżania się” – czytamy. 

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Informacje Parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego

19 kwietnia 2020R.

Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. Przygotowaniem do obchodów święta była nowenna, polegająca na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku.

W czwartek przypada Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary. 

W sobotę Święto Św. Marka, Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. 

W związku z nowym rozporządzeniem, od poniedziałku 20 kwietnia br. w miejscach kultu religijnego będzie mogła przebywać jednocześnie jedna osoba na 15 m2 powierzchni. Według dokonanych wyliczeń w naszym kościele podczas Mszy Świętych
i nabożeństw może przebywać jednorazowo 78 osób. Należy zachować 2 metrową odległość i być w masce ochronnej. 

Podziękowania:

Dziękujemy za ofiarę na Kościół: Czesława Dąbkowska z Wielątek Folwark 150 zł. .

Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.

Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.

Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.

Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej

 „Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli.”– Św. Augustyn 

W sobotę Pan Organista Marek Siemieniak będzie obchodził swoje imieniny stąd składamy mu najserdeczniejsze życzenia: Bożych łask, zdrowia, wszelkiej pomyślności
w ofiarnej posłudze organisty w naszej parafii. Niech Maryja wyprasza potrzebne łaski i otacza płaszczem swej Opieki.

Z pamięcią w modlitwie Kapłani i Parafianie 

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Zapraszamy do wzięcia udziału w transmisji na żywo która odbędzie się w Niedziela Miłosierdzia Bożego o godzinie 8:00. Podczas tej mszy Świętej będziemy modlić się za wszystkich parafian również o ustąpienie pandemii.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Życzenia dla naszych parafian i ich rodzin,
na Święta Wielkanocne.

Pan zmartwychwstał… niech promienie Jego zmartwychwstania przenikną i rozjaśnią mroki tej naszej epidemicznej codzienności. Niech przenikną do naszych serc i poruszą najgłębsze pokłady miłości Boga i bliźniego. Niech przenikną do naszych umysłów i pozwolą odczytać to co On chce nam przez ciężkie doświadczenie powiedzieć… niech Ten, który cierpiał, przez to cierpienie skonał na drzewie krzyża lecz na koniec pokonał śmierć i Zmartwychwstał, uchroni zdrowych od zarazy, uleczy chorych a zmarłym pozwoli zwyciężyć śmierć i uchyli bramy nieba. Niech Ten, który włada wszystkim i we wszystkim, prowadzi nas swoją najprostszą drogą, wskazuje tylko to co jest Mu miłe a chroni przed obrazą swego najświętszego Oblicza i zepsuciem. Niech umacnia swą mocą, zwłaszcza teraz w tych trudnych czasach kiedy ludzkie życie stało się jeszcze bardziej kruche i trzeba patrzeć na cierpienie, śmierć ludzi i bezsilność współczesności, cywilizacji XXI w. A Jego Matka Bolesna i Królową Świata, niech wspiera nieustannie i podszeptuje właściwe rozwiązania jak niegdyś w Kanie Galilejskiej. Jak nigdy dotąd bądźmy narzędziami w Jego ręku… Zbawiciel zmartwychwstał i żadna siła Go nie pokona…

Ks. Proboszcz, ks. Mirosław i ks. Dariusz

Wasi Kapłani

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy od Biskupa płockiego Piotra Libery i biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego

link do życzeń: https://www.youtube.com/watch?v=d9FoXx5DX-0

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Informacje Parafialne

 Niedziela Zmartwychwstania

12 kwietnia 2020r

Dzisiaj Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, zwycięstwa życia nad śmiercią. 

Podziękowania:

Dziękujemy P. Andrzejowi Grabowskiemu z Pułtuska za ofiarę 5 000 tys. zł na nagłośnienie w naszym kościele.

Dziękujemy za kwiaty doniczkowe do Grobu Pańskiego P. Katarzynie Dawidczyk
z Pniewa Kolonii. P. kościelnemu za zrobienie Grobu Pańskiego.

Za transmisję Nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych P. Eugeniuszowi Glanowskiemu, 25 Drużynie Harcerskiej ,, Zawieja” i Emilowi Brzezińskiemu. 

Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego złożyli:

Mystkówiec Stary – 320 zł.

KŻR z Mystkówca Szczucina – 100 zł.

Topolnica – 160 zł.

KŻR ze Zdzieborza – 170 zł.

Stare Wypychy – 160 zł.

Na śmieci – Bogdan Majewski z Suwina 50 zł. 

Zarządzenie Biskupa Płockiego Piotra Libery w sprawie Pierwszej i Generalnej Komunii Świętej.

Proszę Księży Proboszczów, aby zadbali o prowadzenie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej za pomocą mediów i internetu. Księża i katecheci są zobowiązani do wysyłania elektronicznego za pośrednictwem rodziców materiałów dotyczących kolejnych miesięcznych spotkań. Można korzystać z linków i pomocy, zamieszczanych na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.
Należy uspokoić i poprosić rodziców, aby nie podejmowali decyzji o odwoływaniu uroczystości komunijnych. Postanowienie co do liturgii Pierwszej Komunii Świętej w diecezji płockiej zostanie podjęte, po roztropnym rozpatrzeniu sytuacji w Polsce, po Wielkanocy. Powyższe wskazania dotyczą także Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego czyli tzw. Komunii Generalnej.

Pogrzeb

Jakkolwiek pogrzeb jest okolicznością smutną dla bliskich i rodziny zmarłego, w planowaniu uroczystości pogrzebowych należy zachować przepisy sanitarne władz państwowych, także obowiązujące w przypadku osób zmarłych na choroby zakaźne. W uroczystości może zatem wziąć udział maksymalnie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego, nie licząc sprawujących kult religijny (kapłana, usługującego i organisty) oraz osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy. Kapłan powinien poprosić, by rodzina poinformowała innych o tym zarządzeniu, wynikającym z przepisów władz państwowych. Zachęca się kapłanów do zaproponowania rodzinie zmarłego Mszy Świętej po ustaniu stanu epidemii albo np. w pierwszą rocznicę śmierci, podczas której, wraz z rodziną, bliskimi i wszystkimi zainteresowanymi będą mogli w spokojnych warunkach pomodlić się o jego zbawienie.

Pogrzeb należy ograniczyć do stacji w kościele oraz stacji przy grobie. Nie wolno w czasie stanu epidemii organizować modlitwy w domu oraz konduktu pogrzebowego na cmentarz.

W czasie stanu epidemii należy organizować Msze Święte pogrzebowe w kościołach. Do dn. 11 kwietnia 2020 roku można je odprawiać także w kaplicach – decyzja w tej sprawie należy do księdza proboszcza.
W świątyni łatwiej zachować przepisy sanitarne oraz dopływ świeżego powietrza. Wszelkie przemówienia powinny zostać wygłoszone jedynie na cmentarzu. Przypominam o zakazie otwierania trumny, zarówno w świątyni, jak i na cmentarzu. 

Rozważanie dla młodych

Tęsknota za niedzielnym „Spotkaniem”?

Większość młodych ludzi, mających 14, 16, 18 lat należy do pokolenia tzw. esemesowców”, są niecierpliwi, lubią szybko załatwiać swoje sprawy właśnie tak jak poprzez esms. Napisane, wysłane, załatwione! Niektórzy młodzi lubią działać z prędkością bolidu Kubicy 318 km/h (w punkcie pomiaru prędkości), czy też z prędkością 159 km/h piłki odbitej przez Radwańską. Jesteś młoda, młody i lubisz szybko żyć. Tymczasem stop! Koronawirus zamknął nas w domu. Zapuszkował ! Czas epidemii, czas spędzany w domu możemy wykorzystać na naukę online, na lekturę nieprzeczytanych książek, na oglądanie wartościowych filmów, czy np. na wysłuchanie na Youtube kazania zmarłego w ubiegłym miesiącu śp. ks. P. Pawlukiewicza, którego młodzież tak bardzo lubiła słuchać, to czas na gry komputerowe, na rozmowę z rodziną, ale także na głębszą refleksję. Po co żyję, jakie są moje marzenia, czy moje wysiłki mają sens, jak uspokoić własny niepokój, jak wygląda moja wiara? 

I to pytanie, które warto sobie postawić właśnie teraz w czasie pandemii, kiedy nawet w niedzielę nie tak łatwo pójść do kościoła na mszę św. Jakie to dziwne uczucie w niedzielę nie mogę pójść do kościoła?

Tęsknota za niedzielą? A przecież tyle niedzielnych mszy opuściłem w swoim życiu, bo mi się nie chciało, albo niedzielę traktowałem, jako dzień wolny, jako święto lenia. To właśnie teraz jest dobry moment, aby zatęsknić za pójściem w niedzielę do kościoła. Starsi ludzie mówią, że w czasie wojny, kiedy nie było w domu chleba przez kilka dni, to wszyscy za nim tęsknili, a jak się znowu pojawił, jak on wspaniale smakował? Może tak jest, a może nie z niedzielną Eucharystią. Jednak, aby za czymś tęsknić trzeba to bardzo cenić.

Jak więc jest z naszą niedzielną Eucharystią? Dlatego, aby łatwiej zrozumieć ten pobożny dylemat poznajmy to krótkie opowiadanie.

„Zwierzęta z zazdrością patrzyły na człowieka. Człowiek ma niedzielę i święta, a my nie mamy.

Chcemy mieć niedzielę! – wołały. Spotkały się na największej polanie w lesie i uradziły, że musi teraz być inaczej, że i one będą świętować niedzielę. Powstało jednak pytanie: Jak należy niedzielę świętować?

Pierwszy zabrał głos lew: To bardzo proste. Chodzi przede wszystkim o to, aby w niedzielę było dużo i dobrze do jedzenia. Na niedzielę będę sobie zamawiał całą antylopę! Zdanie lwa podzielała świnia. Mówiła:

Uważam, że lew ma rację, jeśli chodzi o jedzenie. Nie może to być jednak antylopa. Dla mnie niedziela będzie wtedy, gdy do koryta dostanę dwa worki żołędzi.

Paw nie wytrzymał, zawołał: Skończmy z tym jedzeniem. To jest ważna, lecz nie najważniejsza sprawa. Dla mnie niedziela to piękny strój. Na każdą niedzielę zamawiam inną kreację, nowe pióra do mego wspaniałego ogona.

Wreszcie zabrała głos mała małpka. Moi drodzy przyjaciele! – rozpoczęła swoje wystąpienie. Niedziela to nie jest wcale to, o czym wy mówicie. Niedziela to nie jedzenie i nowe kreacje. Moi drodzy! W niedzielę trzeba sobie dobrze wypocząć. Niedziela znaczy spokój, cały dzień leżeć na liściach palmy i patrzeć w niebo. To jest niedziela!

Zabierały głos i inne zwierzęta, każde z nich przedstawiało wizję swojej niedzieli. Dobry Pan Bóg spełnił życzenia wszystkich zwierząt, każde miało to, co chciało, lecz żadne z nich nie miało niedzieli. Ludzie śmiali się ze zwierząt. Wiecie dlaczego? Bo zwierzęta nie wiedziały, że niedziela jest dopiero wtedy, kiedy rozmawia się z Panem Bogiem jak z przyjacielem, kiedy Panu Bogu ofiaruje się swój czas, a On nam daje siłę do dobrego życia.” (gdzieś w internecie)

Zatem jak naucza papież Franciszek „(…)to właśnie Msza św. tworzy niedzielę chrześcijańską! (…)Cóż to dla chrześcijanina za niedziela, w której brakuje spotkania z Panem? (…) Co możemy odpowiedzieć tym, którzy twierdzą, że nie ma potrzeby chodzenia na Mszę św., nawet w niedziele, bo ważne jest, aby dobrze żyć, kochać innych? To prawda, że jakość życia chrześcijańskiego mierzy się zdolnością do miłości, jak Jezus powiedział: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” Aby spełnić to przykazanie potrzebny jest „Power”, moc, siła, a jej źródłem jest właśnie niedzielna Eucharystia.

Kiedy minie epidemia zacznij znowu przychodzić w niedzielę do kościoła i to nie po to, abyś Jezusowi coś dał, ale po to, aby to On dał tobie to, czego najbardziej ty potrzebujesz. Spotkać się z Jezusem, to wielka sprawa. Niedziela, to właśnie jedyne w swoim rodzaju „Spotkanie”. 

Zwierzęta nie wiedziały, że niedziela jest taka ważna. A przecież, to sam Pan Bóg nam powiedział: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił! Pamiętaj, to najważniejsze „Spotkanie” w tygodniu. Spróbuj to przemyśleć.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
REKTORA WSD W PŁOCKU
 

Kochani Siostry i Bracia! 

W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego pragnę przesłać najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Niech Zwycięzca śmierci i mocy zła wleje w Wasze serca radość i nadzieję płynącą z pustego grobu. Życzę, aby w tym szczególnym czasie próby – zmagania się z zagrożeniami związanymi z pandemią – jeszcze raz z całą mocą wybrzmiały w sercu każdego z Was słowa św. Pawła: skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale (Rz 8,17). Przeżyjmy ten szczególny czas trudnych doświadczeń w prawdziwej bliskości z Panem. Zapewniam każdego z Was o nieustannej modlitwie jaką zanosi w Waszych intencjach wspólnota seminaryjna. Czynimy to poprzez codzienne odmawianie różańca wraz z całym Kościołem w Polsce w intencji zaprzestania rozpowszechniania się pandemii oraz nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu. Od trzech tygodni – dzień i noc – trwamy na modlitwie przed Zmartwychwstałym Panem prosząc Go o opiekę nad Księżmi Biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi oraz wszystkimi wiernymi naszej diecezji. Niech nasze modlitwy, na wzór patronów tego roku św. Jana Pawła II oraz sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzą każdego z nas do jeszcze większej zażyłości ze zmartwychwstałym Panem. 

Ks. Marek Jarosz Rektor WSD

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz