Intencje Mszalne

                       INTENCJE MASZALE                           

Poniedziałek 8 sierpnia

7.30

1. Za †Andrzeja Bocian w 19 r. śm. Zofię, Stanisława i Marka Krawczyk

2. Za † Wiesława Murza pog.

3. Za + Halinę Wóltańską pog.

18.00

1. Msza św. Gregoriańska za † Andrzeja Koczarę.

2. Msza św. Gregoriańska za † Krystynę i Stanisława Gołębiewskich (ks. prał. Waldemar Turek).

21.00 Jasnogórski Apel pielgrzymkowy

Wtorek 9 sierpnia

7.30

1. Za †Lucjana i Jacka Gorczyńskich.

2. Za + Hieronimę Turek pog.

18.00

1. Msza św. Gregoriańska za † Andrzeja Koczarę.

2. Msza św. Gregoriańska za † Krystynę i Stanisława Gołębiewskich (ks. prał. Waldemar Turek).

21.00 Jasnogórski Apel pielgrzymkowy

Środa 10 sierpnia

7.30

1. Za †Kazimierza Borka w 11 r. śm. i jego rodziców Katarzynę i Adama.

18.00

1. Msza św. Gregoriańska za † Andrzeja Koczarę.

2. Msza św. Gregoriańska za † Krystynę i Stanisława Gołębiewskich (ks. prał. Waldemar Turek).

21.00 Jasnogórski Apel pielgrzymkowy

Czwartek 11 sierpnia

7.30

1. Za† Kasię Winiewską w 11 r. śm. i o Boże błogosławieństwo dla rodziców Ewy i Przemysława oraz sióstr Małgorzaty, Alicji i Zuzanny.

2. Za + Barbarę Surdykowską pog.

18.00

1. Msza św. Gregoriańska za † Andrzeja Koczarę.

2. Msza św. Gregoriańska za † Krystynę i Stanisława Gołębiewskich (ks. prał. Waldemar Turek).

21.00 Jasnogórski Apel pielgrzymkowy

Piątek 12 sierpnia

7.30

1. Za †Romana, Krzysztofa i Irenę Ickiewicz oraz dziadków Jabłońskich.

2. Za + Mariusza Świercz pog.

18.00

1. Msza św. Gregoriańska za † Andrzeja Koczarę.

2. Msza św. Gregoriańska za † Krystynę i Stanisława Gołębiewskich (ks. prał. Waldemar Turek).

21.00 Jasnogórski Apel pielgrzymkowy

Sobota 13 sierpnia

7.30

1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla Czesława Kasińskiego w 80 rocznicę urodzin

18.00

1. Msza św. Gregoriańska za † Andrzeja Koczarę.

2. Za † Arkadiusza Mróz pog.

3. Msza św. Gregoriańska za † Krystynę i Stanisława Gołębiewskich (ks. prał. Waldemar Turek).

20.30 Nabożeństwo Fatimskie

21.00 Jasnogórski Apel pielgrzymkowy

XX Niedziela Zwykła 14 sierpnia

8.00

1. Msza św. Gregoriańska za † Andrzeja Koczarę.

2. Za + Józefa Mięgoć pog.

3. Msza św. Gregoriańska za † Krystynę i Stanisława Gołębiewskich (ks. prał. Waldemar Turek).

9.30 

1. Za † Stanisława Bednarczyka w 9 r. śm. intencja żony

11.00 W intencji parafian. Chrzty.

16.00

1. Za † Kazimierza, Henrykę i Jana Śliwka i dziadków Śliwków.

2. Za + Henrykę Świdwa pog.

21.00 Jasnogórski Apel pielgrzymkowy