Intencje Mszalne

Poniedziałek   27 maja

 7.30

1. Za + Ryszarda Grześkiewicza w 26 rocznicę smierci, Genowefę i Stanisława Nowotków oraz Mariannę i Władysława Światkowskich od żony i dzieci.                                                                                                                               2. Za + Mariannę Kalinowską od uczestników pogrzebu                                                                              

3.  Msza Święta Gregoriańska za + Arkadiusza Murza odprawiana przez ks. prałata Waldemara Turka                                                                                                                                17.00  

1. Za + Mariannę Borkowską z okazji Dnia Matki intencja dzieci.

 2. Za + Stefanię Fijałkowską  int.  rodziny Suskich zamiast kwiatów  odprawiana w Płocku.                                                                                                                              3. Msza Święta Gregoriańska za + Janinę Mościńską odprawiana przez ks. Jana Tuszyńskiego.                                                            

4. Msza Święta Gregoriańska za + Zofię Fraszek odprawiana przez ks. Mieczysława Ochtyrę.

Wtorek 28 maja

7. 30                                                                   

1. Za + Jana Bartosa od uczestników pogrzebu.                                                                          

2. Za + Rozalię Kisiel od uczestników pogrzebu.                                                              

3. Za + Genowefę Ciskowską od uczestników pogrzebu.                                                                                        

4. Msza Święta Gregoriańska za + Arkadiusza Murza odprawiana przez ks. prałata Waldemara Turka.

17.00                                                                      

1. Za + Genowefę, Romana i Tadeusza Radeckich oraz Kazimierza Biernackiego.                                                                

2. Za + Władysławę Linka z okazji Dnia Matki.                                                                                                                                             

3.  Msza Święta Gregoriańska za + Janinę Mościńską odprawiana przez ks. Jana Tuszyńskiego.                                                                                 

4. Msza Święta Gregoriańska za + Zofię Fraszek odprawiana przez ks. Mieczysława Ochtyrę.                                                        

5. Za + Stefanię Fijalkowską  od rodziny Łachackich i Gechnik odprawiana w Płocku.

Środa 29 maja      

7.30                                                                            

1. Za + Władysławę i Piotra Kuligowskich.                                                          

2. Za + Juliannę i Stanisława Barszcz.                                               

3. Za + Mariannę Sitek od uczestników pogrzebu.                                                        

4. Msza Święta Gregoriańska za + Arkadiusza Murza odprawiana przez ks. prałata Waldemara Turka.

17.00                                                                                                                   

1. Za + Henryka w 28 rocznicę śmierci oraz Helenę i Stanisława Markowskich intencja rodziny.

2. Za + Józefa i Zofię Bryk.                                                              

3. Msza Święta Gregoriańska za + Janinę Mościńską odprawiana przez ks. Jana Tuszyńskiego.                                      

4. Msza Święta Gregoriańska za + Zofię Fraszek odprawiana przez ks. Mieczysława Ochtyrę.

 5. Za + Janinę Jeż intencja  KŻR kobiet z Mystkówca Szczucina  odprawiana w Płocku.

Czwartek  30 maja Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa –  Boże Ciało

9.00

1. Za + rodziców Zofię i Czesława Prusinowskich oraz dziadków Grzesiaków.                                                                                  

2. Za + Artura Marczaka od uczestników pogrzebu.                                          

3. Msza Święta Gregoriańska za + Arkadiusza Murza odprawiana przez ks. prałata Waldemara Turka.                                     

11.00 

1. Za parafia

2. Msza Święta Gregoriańska za + Janinę Mościńską odprawiana przez ks. Jana Tuszyńskiego.

2. Msza  Święta Gregoriańska  za + Zofię Fraszek odprawiana przez ks. Mieczysława Ochtyrę.                                                                                                                           

16.00                                                              

1. Za + zmarłych z rodziny Skwarskich i Szymańskich. 

3. Za + Janinę Jeż zamiast kwiatów  intencja Stanisława Króla odprawiana w Płocku.

17.00—ślub– Sara Mościńska i Mateusz Janiak

Piątek 31 maja

7.30

 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Elwiry i Krzysztofa Lasockich w 10 rocznicę ślubu i ich dzieci intencja rodziców
 1. Za + Janinę Kozon w 2 rocznicę śmierci.
 2. Za + Stanisława Mroczkowskiego od uczestników pogrzebu.

17.00

 1. Za + Zofię, Stanisława, Lucynę i Henryka Samsel oraz Halinę Rychłowską.
 2. Za + Jacka Cal intencja żony i teściowej.
 3. Za + Janinę Jeż o dar nieba intencja siostry z rodziną odprawiana w Płocku.

Sobota 1 czerwca

7.30

1.Za + Zygmunta Wiśniewskiego od uczestników pogrzebu.

2. Za + Tadeusza Koczarę od uczestników pogrzebu.

9.00 Medytacja Pierwszo Sobotnia, Różaniec i Msza Święta Wynagradzająca za grzechy przeciw Dziewictwu NMP

17.00 ślub — Aleksandra Elak i Tobiasz Kasiński

18.00

1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo Jezusa Miłosiernego, Dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Cecylii i Jana Ickiewicz 50 rocznicy ślubu.

 1. Za + Urszulę Pogroszewską w 2 rocznicę śmierci.
 2. Msza Święta Gregoriańska za + Zofię Deptuła odprawiana przez ks. Jana Tuszyńskiego.
 3. Za + Janinę Jeż intencja rodziny Królów ze Zdzieborza zamiast kwiatów odprawiana w Płocku.

IX Niedziela zwykła 2 czerwca

8.00

1. Za + Mieczysława Zająca z ofiar uczestników pogrzebu.

2. Za + Tadeusza Bolwickiwgo od uczestników pogrzebu.

3. Msza Gregoriańska za + Zofię Deptuła odprawia ks. Jan Tuszyński.

4. Za + Jana Witkowskiego od uczestników pogrzebu.

9.30

1. Za + Józefa Kowalskiego w rocznicę śmierci intencja żony.

2. Za+ Juliannę z okazji Dnia Matki i Krzysztofa z okazji Dnia Ojca Kuczyńskich.

 1. Za + Jolantę Tyburską od uczestników pogrzebu.
 2. Za + Janinę Jeż intencja chrześniaka Dariusza z rodziną odprawiana w Płocku.

11.00 Adoracja i Procesja

 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ryszarda Ickiewicza z okazji 60 rocznicy urodzin intencja żony i dzieci.
 2. Za + Franciszka Sieńkowskiego od uczestników pogrzebu.
 3. 16.00
 4. 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Julii Petrykowskiej z okazji 18 rocznicy urodzin intencja rodziców i sióstr z rodzinami.
 5. 2. Za + Ireneusza Pajewskiego.
 6. 3. Za + Teresę Linka od uczestników pogrzebu