Intencje Mszalne

                       INTENCJE MASZALE 

Poniedziałek 21 czerwca 

7.30 

 1. Za + Annę i Jana Turek oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 2. Za + Stanisława, Mariannę i Czesława Zajda, Genowefę Śliwka i Stefanię Ciuba. 

18.00 

 1. Za + Henryka Fraszek greg.
 2. Za + Lucjana Piekarskiego.

Wtorek 22 czerwca

7.30 

 1. Za + Zofię Lasocką pog. 
 2. Za + Genowefę Archacką pog. 

18.00 

 1. Za + Henryka Fraszek gregorianka.
 2. Za + Jana Tag.

Środa 23 czerwca

7.30 

 1. Za + Jana int. urodzinowa i Teresę Rudnickich, oraz zmarłych z rodziny Rudnickich i Baranowskich. 
 2. Za + dziadków Jana i Genowefę Zemła, teściów Czesława i Mariannę Zajda int. EwAlojzego gonzagi, zakonnikay.
 3. Za + Henryka Fraszek greg. 

18.00

 1. Za + Wacława Stelmacha z ok. Dnia Ojca int. dzieci.
 2. Za + Janinę Linkę rodziców Kowalczyków i Andrzeja Kowalczyka.

Czwartek 24 czerwca 

9.00 

 1. Za + Jana Króla i jego rodziców oraz teściów Stanisława i Józefę Chmiel.
 2. Za + Jana Wojciecha Brzezińskiego int. imieninowa. 

11.00 

 1. Za + Henryka Fraszek greg.
 2. Za + Jana Wintera. 

18.00

 1. Za + Jana Petrykowskiego i jego rodziców Stefanię i Antoniego.
 2. Za + Jana Burawskiego i rodziców Burawskich. 

Piątek 25 czerwca

7.30 

 1. Za + ks. prałata Jana Murziaka int. imieninowa. 
 2. Za + Henryka Fraszek greg. 

8.00 Msza Święta na zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 

18.00

 1. Za + Henrykę i Aleksandra Zadwornych.
 2. Za + Aleksandrę, Józefa i Henryka Szczerbów. 

Sobota 26 czerwca 

7.30 

 1. Za + Henryka Fraszek greg.
 2. Za + Cecylię i Jana Kozon oraz Jana Kaczmarczyka i jego rodziców. 

18.00 

 1. Za + Wandę i Mieczysława Pajewskich.
 2. Za + Józefa Ciskowskiego i Jadwigę Ciskowskich int. dzieci.

XIII Niedziela Zwykła 27 czerwca

 8.00 

 1. Dziękczynna o Boże bł. Dary Ducha Świętego opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Honoraty i Sławomira z ok. 35 r. ślubu.
 2. Za + Henryka Fraszek greg.

9.30

 1. Za + Jana Światkowskiego int. żony Teresy.
 2. Za + dziadków Janinę i Stanisława Jackowskich. 

11.00

 1. Za parafian.
 2. Dziękczynna o Boże bł. i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej oraz zdrowie dla Joanny i Grzegorza Burawskich z okazji 10 rocznicy ślubu. 

16.00 

 1. Za + Mariannę w 2 r. śm. i Jerzego Zacharskich.
 2. Za + Stefanię, Władysława, Stanisława, Jerzego i Tadeusza Wilczyńskich.